THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

Nhà trường phối hợp với công ty CP dược Hậu Giang tuyển dụng nhân sự tại địa bàn Tỉnh Nghệ An vào vị trí trình dược viên. Sau khi gia nhập công ty các em được hưởng mọi quyền lợi của người lao động cũng như mức lương hấp dẫn. 


Bài viết khác