Phân công nhiệm vụ phòng Quản lý Cơ sở vật chất

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN
PHÒNG QUẢN LÝ CSVC
 

Số: 01/QLCSVC
V/v: Thông báo phân công
nhiệm vụ của Phòng QLCSVC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

Vinh, ngày 14 tháng 3 năm 2022

 

 

Kính gửi:     - Ban Giám hiệu trường Đại học Kinh tế Nghệ An

- Các Phòng, Khoa, Tổ bộ môn, Trung tâm.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các phòng, khoa, tổ bộ môn và cá nhân trong trường khi liên hệ công tác liên quan đến tài sản, trang thiết bị trong toàn trường, Phòng Quản lý CSVC xin thông báo phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Phòng Quản lý CSVC từ ngày 1/10/2022 như sau:

Trưởng phòng: Nguyễn Thế Hải

Địa điểm: Phòng làm việc tại tầng 1 dãy nhà A.

Số điện thoại: DĐ 0912583884

Email: nguyenthehai@yahoo.com

Phụ trách chung các mặt công tác, chính trị tư tưởng, tổ chức nhân sự, đối nội, đối ngoại.

Trực tiếp phụ trách chỉ đạo các mảng công tác: (1) Các dự án đầu tư xây dựng; (2) Mua sắm trang thiết bị: (3) Quản lý tài sản, (4) Quản lý cơ sở vật chất; (5) Quy hoạch cơ sở vật chất; (6) Công tác PCCC; (7) Sửa chữa nhỏ trong xây dựng; (8) Quản lý cơ sở vật chất liên quan tới hoạt động đào tạo của trường; (9) Quản lý giảng đường; (4) Quản lý đất đai, điện, nước và vệ sinh môi trường; (5) Bảo hộ an toàn lao động, (6) Phòng chống bão lụt và các công tác khác..

Phó trưởng phòng: Nguyễn Đình Hà

Địa điểm: Phòng làm việc tại Tầng 3 nhà C.

Số điện thoại: 0969952345

Email: dinhhaqttb@gmail.com

Trực tiếp phụ trách chỉ đạo các mảng công tác: (1) Quản lý tài sản, (2) Quản lý cơ sở vật chất; (3) Công tác PCCC; (4) Sửa chữa nhỏ trong xây dựng; (5) Quản lý cơ sở vật chất liên quan tới hoạt động đào tạo của trường; (6) Quản lý giảng đường; (7) Quản lý đất đai, điện, nước và vệ sinh môi trường; (8) Bảo hộ an toàn lao động, (9) Phòng chống bão lụt và các công tác khác. Phụ trách các công việc của Trưởng phòng khi được ủy quyền trong thời gian Trưởng phòng đi công tác dài hạn ngoài trường.

Các tổ, bộ phận  trong phòng.

Bộ phận giảng đường, vệ sinh môi trường:

Nguyễn Thị Huế                                 Số điện thoại: 0982 987279

Nguyễn Thị Thành                             Số điện thoại: 098 13518616

Công ty TNHH Vệ sỹ Nhật Hoàng      Số điện thoại: 0989 814079

Thực hiện việc quản lý sử dụng giảng đường có hiệu quả.

Thực hiện việc đóng mở phòng, vệ sinh phòng học, giảng đường, sân nền ngoại cảnh, các công trình vệ sinh và bảo quản các trang thiết bị tại giảng đường.

Làm công tác vệ sinh Hội trường A.

Thực hiện việc thu gom rác toàn bộ hệ thống trong trong khuôn viên trường và Ký túc xá ra nơi tập kết.

Bộ phận điện, nước:

Nguyễn Văn Thông        Số điện thoại: 0943 682910

Địa điểm: Tầng 2 Nhà C (phòng chuông)
Đảm bảo việc quản lý và sử dụng điện, nước đúng mục đích và có hiệu quả

Quản lý Hội trường A, vận hành hệ thống Âm thanh, ánh sáng phục vụ các hoạt động của nhà trường.

Tiến hành các hoạt động sữa chữa các vấn đề về điện, cung cấp và thoát nước

Đảm bảo vận hành máy móc thiết bị bơm nước có hiệu quả

Theo dõi, ghi chép đồng hồ nước, công tơ điện và việc sử dụng điện nước đúng mục đích và tiết kiệm

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng, phó trưởng phòng Quản lý cơ sở vật chất khi có yêu cầu.

Bộ phận trông giữ xe sinh viên:

Hợp đồng đơn vị ngoài trường:           Điện thoại: 094 898 7168

Thực hiện việc trông giữu xe cho sinh viên đảm bảo yêu cầu theo đúng hợp đồng thỏa thuận

Nơi gửi:
-Hiệu trưởng
-Các đơn vị trong trường
-Các CB, CNV P.QQLCSVC (để thực hiện)
-Lưu: P.QLCSVC

TRƯỞNG PHÒNG QLCSVC

 

 

        Nguyễn Thế Hải

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN
PHÒNG QUẢN LÝ CSVC

Số:     /QTTB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Vinh, ngày 14 tháng 3 năm 2022

 

QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM CBCNV PHÒNG QLCSVC

          Căn cứ cuộc họp phòng ngày 14 tháng 2 năm 2022 V/v phân công nhiệm vụ chuyên môn Phòng Quản lý CSVC trong năm học 2022-2023.

          Được sự thống nhất cao của các thành viên tham dự cuộc họp. trưởng phòng Quản lý CSVC quyết định phân công cụ thể cho các bộ phận trực thuộc phòng cụ thể như sau:

A. TRÁCH NHIỆM CHUNG.  

1. Chấp hành các quy định của Nhà trường và các chính sách pháp luật Nhà nước.

2. Có tinh thần trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

3. Làm việc đúng giờ, chất lượng hiệu quả.

4. Đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau khi cần thiết.

5. Giao tiếp vui vẻ, lịch sự với thầy cô, sinh viên và khách vào làm việc.

6. Khi sử dụng thiết bị để làm việc, cần phải tuyệt đối tuân thủ quy định an toàn lao động.

7. Có trách nhiệm với tài sản thiết bị được giao quản lý. Nếu làm mất làm hư hỏng mà không có lý do chính đáng phải bồi thường.

8. Thực hiện tốt những nội dung tập thể phòng đã đề ra là:

- Thường xuyên đảm bảo công tác vệ sinh, giữ dìn môi trường trong trường học luôn luôn Xanh - Sạch - Đẹp.

- Đảm bảo duy trì tốt công tác điện, nước, các trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo .

I. ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN PHỤ TRÁCH GIẢNG ĐƯỜNG, PHÒNG HỌC.

          (Tổ hội trường)

1. Mở cửa phòng đúng giờ, đúng lịch. Có thể mở trước 5 phút và đóng sau 20 phút khi không có giáo viên giảng dạy. Ghi nhớ cẩn thận lịch giảng dạy để đóng mở phòng phù hợp. Nếu có trường hợp cần mượn phòng ngoài kế hoạch giảng dạy yêu cầu phải có giấy mượn phòng có xác nhận của cấp trên hoặc ý kiến của Trưởng phòng.

2. Quản lý, bảo quản tài sản, thiết bị trong phòng (bàn ghế, bục giảng, cửa phòng, đèn quạt, ampli, loa, máy chiếu, màn chiếu, máy tính nếu có) chặt chẽ tránh mất mát, hư hỏng. Nắm chắc  tình trạng tài sản, thiết bị trong phòng. Khi hư hỏng hoặc có dấu hiệu hư hỏng phải báo ngay để có kế hoạch sửa chữa.

3. Thường xuyên có mặt tại nơi làm việc, nhất là đầu mỗi tiết dạy. Quán triệt chặt chẽ không để tình trang sinh viên viết, vẽ bậy, dẫm đạp lên bàn ghế và tường nhà, xả rác bừa bãi.

4. Lau chùi cầu thang, hành lang, trần nhà, hệ thống cửa, vệ sinh sân trường đảm bảo luôn Xanh - Sạch - Đẹp.

5. Quét dọn lau chùi bàn ghế bục giảng, có khăn ướt lau bảng, chậu rửa và lau tay. Tắt đèn khoá cửa trước khi về.

6. Tổ chức lau chùi, quét dọn Hội trường A khi có các sự kiện hoặc theo chỉ đạo của Lãnh đạo phòng.

7. Có ý thức tiết kiệm điện nước.Ghi nhận những ý kiến phản ánh của Giảng viên, CBCNV, sinh viên để báo cáo lãnh đạo phòng.

II. ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN TRÔNG GIỮ XE. (Hợp đồng liên kết)

1. Bảo quản an toàn, sắp xếp gọn gàng số lượng xe học sinh sinh viên và xe CBCNV gửi tại khu vực nhà xe đồng thời có trách nhiệm quét dọn vệ sinh thường xuyên đảm bảo luôn sạch sẽ trong khu vực.

2. Có mặt thường xuyên trong các ca học theo lịch công tác, vui vẻ, thân thiện với thầy cô và sinh viên.

     Chú ý: Nhân viên trông giữ xe phải thường xuyên có mặt trước 30 phút và ra về khi đã giao trả xe hết hoàn toàn.. Trường hợp để xảy ra mất cắp thì phải chịu trách nhiệm bồi thường và chịu trách nhiệm trước nhà trường.

3. Thường xuyên kiểm tra, thống kê lượng xe Sinh viên đăng ký gửi tại ga ra báo cáo với lãnh đạo phòng để có kế hoạch cân đối.

4. Ghi nhận những ý kiến phản ánh của Giảng viên CBCNV, sinh viên để báo cáo lãnh đạo phòng.

III. ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN THỢ ĐIỆN, NƯỚC.

1. Có mặt thường xuyên trong giờ hành chính để giải quyết công việc, sửa chữa theo yêu cầu. Hàng ngày kiểm tra các thiết bị điện, nước trước và sau giờ học để có biện pháp khắc phục ngay những hư hỏng nhẹ đảm bảo cung cấp điện, nước được liên tục.

     Chú ý: Cuối mỗi buổi chiều phải kiểm tra lại toàn bộ hệ thống điện chiếu sáng các phòng học, điện chiếu sáng công cộng phục vụ bảo vệ để có biện pháp xử lý ngay ban đầu.

2. Có thể trực thêm ngoài giờ, sẵn sàng có mặt khi có sự cố và khắc phục các hư hỏng thiết bị điện.

3. Theo dõi tình trạng hệ thống điện toàn trường. Chủ động sửa chữa, nâng cấp quy mô nhỏ và đề xuất phương án, kế hoạch sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng lớn.

4. Đề xuất biện pháp và có ý thức tiết kiệm điện, nước.

5. Hàng tháng theo dõi, ghi chép chỉ số các đồng hồ điện của điện lực, đồng hồ nước của công ty cấp nước báo cáo lãnh đạo phòng có phương án sử dụng điện hiệu quả, tiết kiệm.

6. Quản lý Hội trường A và các tài sản trong hội trường, tổ chức yêu cầu Tổ Hội trường vệ sinh định kỳ hoặc khi có các hoạt động của trường đồng thời thường xuyên kiểm tra hệ thống loa máy, âm thanh, ánh sáng để phục vụ tốt các cuộc hội nghị.

7. Thực hiện việc sửa chữa nhỏ các hư hỏng thiết bị nước tại các công trình vệ sinh trong toàn trường.

8. Làm các công việc khác khi có yêu cầu.

IV. ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN QUẢN TRỊ

1. Theo dõi tình hình sử dụng tài sản, trang thiết bị của nhà trường có hiệu quả.

2. Có biện pháp khắc phục ngay những sự cố hư hỏng để mọi hoạt động của nhà trường không bị ảnh hưởng.

3. Chủ động sắp xếp bố trí cơ sở vật chất cho các hoạt động khác của nhà trường khi có yêu cầu.

4. Lập kế hoạch sửa chữa, bảo trì tài sản chung của trường. Theo dõi tình trạng sử dụng trang thiết bị trong toàn trường.

5. Làm các công việc khác khi có yêu cầu.

                                                                            TRƯỞNG PHÒNG

 

 

                                                                              Nguyễn Thế Hải

 

 

 

 

 

 


Bài viết khác