Nội quy lớp học, phòng học, khu giảng đường

NỘI QUY LỚP HỌC, PHÒNG HỌC, KHU GIẢNG ĐƯỜNG

Để đảm bảo việc sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, bảo quản, giữ gìn tốt tài sản chung tại lớp học, phòng học, khu giảng đường, nhà trường quy định:

Điều 1. CBVC, HSSV, Học viên đang công tác và học tập tại nhà trường có trách nhiệm bảo vệ tài sản, trang thiết bị và giữ gìn vệ sinh sạch đẹp tại các lớp học, phòng học và khu giảng đưòng.

Điều 2. Khi có hiệu lệnh chuông báo, HSSV, Học viên phải vào lớp học, không được mất trật tự, trang phục gọn gàng, kín đáo, lịch sự.

Điều 3. Không được tự ý di chuyển bàn, ghế và các tài sản khác ra khỏi lớp học, phòng học; không được đứng, ngồi trên mặt bàn; không được viết, vẽ bẩn lên bảng, bàn, ghế, bục giảng, trên tường.

Điều 4. Tuyệt đối không được sờ mó vào các thiết bị điện như: (bảng táp lô điện; hộp cầu giao) trường hợp có sự cố về điện phải kịp thời báo với thợ điện nhà trường hoặc Phòng Quản trị - thiết bị để khắc phục.

Điều 5. Lên xuống cầu thang, đi lại trong phòng học phải nhẹ nhàng, nói khẽ, không được đá cầu, kiện trên các hành lang lớp học.

Điều 6. Trước sau mỗi buổi học người phụ trách và ban cán sự các lớp phải thực hiện chế độ bàn giao mọi tài sản trong phòng học của mình. Hết giờ học phải tắt các thiết bị điện để đảm bảo an toàn cháy nổ và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Điều 7. Khi có nhu cầu sử dụng lớp học, phòng học ngoài lịch học tập phải được sự nhất trí của người được giao quản lý trực tiếp.

Điều 8. Những người không có nhiệm vụ thì không được vào lớp học, phòng học, khu giảng đường.

Điều 9. Nhân viên quản lý phòng học có trách nhiệm nhắc nhở và lập biên bản những trường hợp sinh viên vi phạm nội quy để báo lên cấp trên giải quyết.

Điều 10. Các trường hợp vi phạm nội quy hoặc cố tình làm hư hỏng bảng nội quy sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định cảu nhà trường./.

HIỆU TRƯỞNG

                                                                  

TS: Dương Xuân Thao


Bài viết khác