Ban thường vụ Đảng ủy làm việc với Khoa Kế toán – Phân tích về công tác cán bộ giảng viên, nghiên cứu sinh

          Dựa theo kế hoạch phát triển, định hướng chung của toàn trường và của từng đơn vị nói riêng, chiều 22/9/2021 dưới sự chủ trì của đồng chí: Nguyễn Đình Tường – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường. Ban thường vụ Đảng ủy đã có buổi làm việc với Khoa Kế toán – Phân tích về công tác cán bộ giảng viên, nghiên cứu sinh.

          Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang tạo ra những biến động mạnh mẽ đến ngành giáo dục và đào tạo, vấn đề đặt ra cho trường Đại học Kinh tế Nghệ An nói chung và Khoa Kế toán – Phân tích nói riêng là phải đổi mới toàn diện, nâng cao trình độ chuyên môn để đáp ứng những mục tiêu phát triển chung của xã hội và của nhà trường, chính vì vậy cuộc họp về công tác cán bộ giảng viên, nghiên cứu sinh với khoa Kế toán – Phân tích đã được tổ chức. Tham dự buổi họp, các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy; các cán bộ, giảng viên khoa Kế toán – Phân tích.

Đồng chí Nguyễn Đình Tường – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, chủ trì cuộc họp với khoa Kế toán – Phân tích

          Khoa Kế toán – Phân tích ra đời và phát triển gắn liền với lịch sử và truyền thống của trường Đại học Kinh tế Nghệ An. Ngay từ ngày đầu thành lập, Khoa Kế toán – Phân tích luôn là một trong những khoa có quy mô đào tạo lớn nhất của trường, ngành kế toán là ngành trọng tâm - đã đạo tạo hàng nghìn cử nhân kế toán. Tuy nhiên, đến nay cả khoa chỉ có 01 đồng chí đang là nghiên cứu sinh; trong năm học 2020 – 2021 không có đồng chí nào đăng ký đi học nghiên cứu sinh; chỉ tiêu nghiên cứu sinh chưa đảm bảo theo yêu cầu của chuyên môn. Cả khoa có 26 cán bộ giảng viên, trong đó 25 đồng chí là giảng viên; về trình độ chuyên môn: tiến sĩ : 01 đồng chí, thạc sĩ: 24 đồng chí, đại học: 01 đồng chí. Với trình độ của đội ngũ cán bộ giảng viên như hiện nay là chưa tương xứng với tầm nhìn, sứ mệnh và nhiệm vụ của Khoa trong thời gian tới.

Đồng chí Phạm Đức Giáp – Trưởng khoa Kế toán – Phân tích báo cáo một số kết quả của Khoa năm học 2020 – 2021 và định hướng, nhiệm vụ thời gian tới

          Phát biểu tại cuộc họp, TS. Trương Quang Ngân – Phó Hiệu trưởng nhấn mạnh, Khoa Kế toán  - Phân tích là khoa trọng tâm, ngành kế toán là ngành trọng tâm của trường, Đảng ủy, Ban Giám hiệu luôn kỳ vọng và quan tâm tạo điều kiện để khoa ngày càng phát triển cả về quy mô và chất lượng. Đảng ủy rất quan tâm đến đội ngũ cán bộ giảng viên khoa để phát triển và đảm bảo mã ngành vì vậy khoa cần có kế hoạch và lộ trình cử các giảng viên đi học nghiên cứu sinh, đặc biệt là đội ngũ giảng viên trẻ.

TS. Trương Quang Ngân – Phó Hiệu trưởng trường, phát biểu tại cuộc họp

Tại buổi làm việc, đội ngũ giảng viên và các đại biểu cũng đóng góp ý kiến về thực trạng, định hướng để cùng hoạch định các chiến lược hành động cụ thể.

 

 

Sau khi bàn bạc và thảo luận, trao đổi đồng chí Nguyễn Đình Tường – chủ trì cuộc họp đã kết luận: 

1. Ban chấp hành Đảng ủy rất quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán bộ, giảng viên Khoa để phát triển và đảm bảo mã ngành;

2. Ban chấp hành Đảng ủy đồng ý các đề xuất của khoa;

3. Ban chấp hành Đảng ủy sẽ đề xuất xây dựng cơ chế đặc thù cho nghiên cứu sinh của khoa;

4. Khoa Kế toán – Phân tích thực hiện lộ trình đề: Đến năm 2025 lãnh đạo khoa, trưởng bộ môn là tiến sĩ;

5. Tiếp tục tăng cường công tác chuyên môn, đặc biệt là đối với lĩnh vực kế toán hành chính sự nghiệp;

6. Nhà trường xác định ngành kế toán là ngành trọng tâm tiếp tục đầu tư, duy trì và phát triển;

7. Đề nghị Công đoàn, Đoàn thanh niên giúp đỡ khoa để đưa tập thể khoa Kế toán phân tích ngày càng phát triển.

Đồng chí: Nguyễn Đình Tường – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, kết luận cuộc họp

 

Tin bài: Vân Diên (Ban truyền thông)


Bài viết khác