Kế hoạch Seminar “Kỹ năng triển khai đề tài nghiên cứu khoa học"

          Thực hiện kế hoạch của Khoa Kế toán – Kiểm toán kết hợp với công đoàn  năm học 2022 - 2023, thực hiện kế hoạch hoạt động của BM Thống kê  Phân tích năm học 2022 - 2023, thực hiện các nhiệm vụ của giảng viên theo quy định của luật giáo dục, BM Thống kê Phân tích - Khoa Kế toán – Kiểm toán tổ chức Seminar cấp BM T11 năm 2022 với chủ đề: KỸ NĂNG TRIỂN KHAI ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC”.

          Nghiên cứu khoa học là hoạt động khám phá, phát hiện, tìm hiểu bản chất, quy luật của sự vật, hiện tượng tự nhiên, xã hội và tư duy; sáng tạo giải pháp nhằm ứng dụng vào thực tiễn. Đây là một chu trình vòng tròn, bắt đầu từ khi đặt câu hỏi, phát biểu giả thuyết, tiến hành thí nghiệm và công bố kết quả. “Nghiên cứu khoa học là sự phát hiện bản chất sự vật, phát triển nhận thức khoa học về thế giới hoặc là sáng tạo phương pháp mới và phương tiện kỹ thuật mới để làm biến đổi sự vật phục vụ cho mục tiêu nghiên cứu của con người. Để nghiên cứu thành công một đề tài cần rất nhiều yếu tố, trong đó kỹ năng triển khai đề tài là rất quan trọng.

          Thực tế không có những quy tắc mang tính tuyệt đối về phương pháp và trình bày kết quả nghiên cứu khoa học mà có thể thay đổi tuỳ chuyên ngành, tuỳ cấp độ nghiên cứu cũng như tuỳ người hướng dẫn hoặc chịu trách nhiệm khoa học của đề tài. Tuy nhiên, vẫn có những bước cơ bản giúp một người làm công tác nghiên cứu có thể xây dựng một đề tài nghiên cứu đạt hiệu quả. Vậy hiểu rõ quy trình triển khai đề tài nghiên cứu khoa học và những nội dung cần lưu ý khi viết báo cáo sẽ giúp nhà khoa học nghiên cứu thành công hơn.

Với thời gian cho một buổi Seminar chúng tôi tập trung thảo luận 2 nội dung như sau:

      1. Quy trình triển khai đề tài nghiên cứu khoa học

      2. Một số nội dung cần lưu ý khi viết báo cáo nghiên cứu khoa học.

          Theo kế hoạch đã được phê duyệt, Seminar sẽ diễn ra vào 14h ngày 18 tháng 11 năm 2022 tại Phòng thực hành khoa Kế toán -  Kiểm toán, Trường ĐH Kinh tế Nghệ an. Mục tiêu của Seminar  là Trình bày, thảo luận, góp ý và đi đến thống nhất về cách triển khai đề tài nghiên cứu.

          Kết quả mong muốn đạt được của Seminar nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng triển khai đề tài và viết báo cáo nghiên cứu.


Bài viết khác