Thông báo về việc phúc khảo bài thi kết thúc học phần Đợt 2 - Học kỳ 2 - Năm học 2018-2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN

PHÒNG THANH TRA – KT - QLCL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

V/v phúc khảo bài thi kết thúc học phần Đợt 2 - Học kỳ 2

Năm học 2018-2019

 

        Căn cứ Kế hoạch đạo tạo, kế hoạch thi học kỳ 2, năm học 2018-2019 của Trường Đại học Kinh tế Nghệ An. Phòng Thanh tra - Khảo thí & QLCL thông báo về việc phúc khảo bài thi kết thúc học phần Đợt 2 học kỳ 2 năm học 2018-2019 như sau:

        1. Sinh viên có nguyện vọng phúc khảo bài thi học phần nộp đơn trực tiếp tại phòng Thanh tra – Khảo thí & QLCL. Đơn phúc khảo có thể lấy trực tiếp tại phòng Thanh tra – Khảo thí & QLCL  hoặc Tải đơn theo mẫu trên trang web của phòng

        2. Lệ phí phúc khảo: Theo quy chế chi tiêu nội bộ và nộp tại phòng Tài chính – Kế toán.

        3. Thời gian nhận đơn: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày công bố điểm thi. (Ngoài thời gian trên, Phòng sẽ không giải quyết đơn phúc khảo bài thi)

        4. Kết quả chấm phúc khảo được công bố sau 15 ngày kể từ ngày nhận đơn phúc khảo của sinh viên. Kết quả được đăng tải trên trang Web của trường và niêm yết trên bảng tin của Phòng Thanh tra – KT & QLCL.

 

                                                                                                    TP. THANH TRA – KT – QLCL

                                                                                                                                                                                        (Đã ký)

                                                                                             Đinh Thị Thu Hương


Bài viết khác