Tập huấn đo lường đánh giá mức độ người học đạt chuẩn đầu ra học phần và chương trình đào tạo

       Thực hiện KH số 1147/KH-ĐHKTNA ngày 17/10/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Nghệ An. Ngày 22/10/2022 Trường Đại học Kinh tế Nghệ An tổ chức lớp Tập huấn “ Thực hành đo lường đánh giá mức độ người học đạt chuẩn đầu ra của học phần và chương trình đào tạo” do PGS.TS Đinh Thành Việt - Trưởng ban Đảm bảo chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng được mời làm báo cáo viên. Tham gia lớp tập huấn có BGH, cán bộ và giảng viên Trường Đại học Kinh tế Nghệ An.

Cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường tham gia tập huấn ngày 22/10/2022

        Phát biểu khai mạc tập huấn, TS Nguyễn Ngọc Hiếu - Hiệu trưởng Nhà trường trân trọng cảm ơn PGS.TS Đinh Thành Việt đã nhận lời mời làm báo cáo viên tập huấn “Thực hành đo lường đánh giá mức độ người học đạt chuẩn đầu ra của học phần và chương trình đào tạo” đồng thời TS Nguyễn Ngọc Hiếu đánh giá cao tinh thần tham gia lớp tập huấn của đội ngũ cán bộ và giảng viên Nhà trường, mong muốn qua lớp tập huấn PGS.TS Đinh Thành Việt có thể hệ thống hóa các điểm chính trong đo lường đánh giá mức độ người học đạt chuẩn đầu ra và giúp giảng viên có đủ năng lực để xây dựng hệ thống đề kiểm tra/thi, đáp ứng mức độ chuẩn đầu ra của học phần và chương trình đào tạo.

TS Nguyễn Ngọc Hiếu – Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai mạc tập huấn

       Buổi sáng, PGS.TS Đinh Thành Việt hướng dẫn Giảng viên, cán bộ và nhân viên Nhà trường về thiết kế các bài thi/bài kiểm tra đánh giá học phần đáp ứng CLO và phục vụ đo lường mức đạt PLO/PI; Hướng dẫn tổng quan về phương pháp đánh giá mức đạt các chuẩn đầu ra đối với từng người học; Hướng dẫn xác định các điểm thành phần để đo lường đánh giá mức đạt PI cũng như mức đạt PLO của các học phần cốt lõi.

PGS-TS Đinh Thành Việt trao đổi trong lớp tập huấn

       Buổi chiều, PGS.TS Đinh Thành Việt hướng dẫn cho học viên tham gia lớp tập huấn của Nhà trường về quy trình đo lường đánh giá mực đạt PLO/PI; Hướng dẫn xây dựng kế hoạch đánh giá mức độ người học đạt được các PLO/PI; Hướng dẫn phân tích kết quả đo lương đánh giá mức đạt PLO/PI và đề xuất cải tiến PLO, PI và học phần; Hệ thống hóa phương pháp đo lường đánh giá mức độ người học đạt được các chuẩn đầu ra CTĐT.

PGS-TS Đinh Thành Việt hướng dẫn trong buổi tập huấn

       Tổng kết buổi tập huấn, TS Nguyễn Ngọc Hiếu đã gửi lời cảm ơn đến PGS.TS Đinh Thành Việt đã chia sẽ những nội dung rất hữu ích trong thực hành đo lường đánh giá mức độ người học đạt chuẩn đầu ra của học phần và chương trình đào tọa và mong muốn PGS.TS sẽ tiếp tục đồng hành cùng Nhà trường trong thời gian tới. Đồng thời, Hiệu trưởng giao nhiệm vụ cho các Khoa rà soát, cập nhật và cải tiến chương trình đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra, các phòng chức năng phối hợp xây dựng quy định đo lường đánh giá mức độ người học đạt chuẩn đầu ra CTĐT. Trong thời gian tới, Nhà trường không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng chương trình đào tạo, phấn đấu để người học sau khi tốt nghiệp ngoài nhận được bảng điểm của quá trình học tập thì còn nhận được bản đánh giá năng lực đáp ứng chuẩn đầu ra.

TS Nguyễn Ngọc Hiếu – Hiệu trưởng, bế mạc buổi tập huấn

       Thông qua khóa tập huấn, các cán bộ, giảng viên của Nhà trường được bồi dưỡng, nâng cao năng lực cần thiết trong việc thiết kế các bài thi, kiểm tra đánh giá học phần đáp ứng CLO và phục vụ đo lường mức đạt PLO/PI, xây dựng được lộ trình phát triển năng lực người học để đạt CĐR góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng dạy học tại Trường Đại học Kinh tế Nghệ An.

BGH, Trưởng, phó khoa, Trưởng Bộ môn chụp ảnh lưu niệm cùng Báo cáo viên

Một số hình ảnh thảo luận tại buổi tập huấn

Toàn cảnh khóa tập huấn

Ths Dương Tiến Dũng – Phó khoa Kinh tế - QTKD tham gia thảo luận

Ths Lê Thị Vân Hà – Trưởng bộ môn Kế toán tham gia thảo luận

Ths. Hoàng Thị Thúy Hằng – Trưởng Bộ môn Quản trị tham gia thảo luận

Ths. Hồ Hoàng Lương – GV Khoa Kinh tế - QTKD tham gia thảo luận

TS. Trần Thái Yên – Trưởng Bộ môn Quản lý đất đai tham gia thảo luận

Ths. Hoàng Thị Lộc – Trưởng Bộ môn Phân tích thống kê tham gia thảo luận

Tin bài: Phòng Thanh tra – Khảo thí & QLCL


Bài viết khác