Tập huấn Tự đánh giá chương trình đào tạo

        Thực hiện Kế hoạch số 1107/KH-ĐHKTNA ngày 11 tháng 10 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Nghệ An về việc Tổ chức lớp tập huấn Công tác Tự đánh giá Chương trình đào tạo (CTĐT), ngày 15 tháng 10 năm 2022 Trường Đại học Kinh tế Nghệ An mời PGS, TS. Lê Đức Giang - Chuyên gia kiểm định chất lượng - Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục Trường Đại học Vinh về tập huấn Tự đánh giá chất lượng CTĐT theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT ban hành kèm Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT, ngày 14/3/2016 của Bộ GD&ĐT. Tham gia buổi tập huấn gồm Thành viên của Hội đồng Tự đánh giá CTĐT, thành viên của các nhóm công tác chuyên trách và cán bộ, giảng viên, nhân viên toàn trường.

Cán bộ, nhân viên nhà trường tham gia buổi tập huấn ngày 15/10/2022

         Phát biểu khai mạc buổi tập huấn, TS. Nguyễn Ngọc Hiếu - Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá CTĐT trân trọng cảm ơn PGS, TS. Lê Đức Giang đã nhận lời mời của nhà trường về tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng viết báo cáo Tự đánh giá CTĐT cho toàn thể cán bộ, giảng viên nhà trường. Đồng thời, TS. Nguyễn Ngọc Hiếu cũng động viên các thành viên của Hội đồng Tự đánh giá và các nhóm công tác chuyên trách cố gắng tập trung hoàn thành nhiệm vụ đúng thời gian đề ra là trong vòng 6 tháng từ tháng 10/2022 đến hết tháng 3/2023.

TS. Nguyễn Ngọc Hiếu - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu khai mạc buổi tập huấn

          Đợt tập huấn chia làm hai nội dung, buổi sáng PGS, TS. Lê Đức Giang giới thiệu một số khái niệm cơ bản trong kiểm định chất lượng CTĐT: Giải thích và phân biệt được một số khái niệm cơ bản trong kiểm định chất lượng CTĐT; Giới thiệu Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT: Trình bày được các nội dung cơ bản của 11 tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT; Hướng dẫn xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ kiểm định CTĐT: Xác định được các cơ sở dữ liệu phục vụ kiểm định CTĐT (Thực hành theo mẫu Phụ lục 7 - CV 2085)

PGS, TS. Lê Đức Giang trao đổi trong buổi tập huấn

         Buổi chiều, PGS, TS. Lê Đức Giang đã hướng dẫn phân tích tiêu chí và tìm thông tin, minh chứng: Liệt kê được các loại minh chứng thường dùng trong báo cáo tự đánh giá CTĐT; Phân tích được nội hàm của tiêu chí, xác định các thông tin và minh chứng liên quan (Thực hành theo mẫu Phụ lục 3- CV 2085) và Hướng dẫn viết báo cáo đánh giá tiêu chí: Xác định được các yêu cầu cơ bản trong nội dung của báo cáo tiêu chí (Mô tả, điểm mạnh, điểm tồn tại, kế hoạch hành động); Thực hành viết đề cương báo cáo đánh giá tiêu chí (mỗi nhóm lựa chọn 1 tiêu chí): Viết được Dự thảo đề cương báo cáo đánh giá tiêu chí (Thực hành theo mẫu Phụ lục 4a - CV 2085); Thảo luận về đề cương báo cáo đánh giá tiêu chí: Các nhóm trình bày đề cương báo cáo đánh giá tiêu chí.

TS. Trương Quang Ngân  - Phó hiệu trưởng bế mạc buổi tập huấn

        Tổng kết buổi tập huấn, TS. Trương Quang Ngân - Phó hiệu trưởng, Phó chủ tịch Hội đồng tự đánh giá gửi lời cảm ơn PGS, TS. Lê Đức Giang đã chia sẻ những nội dung cơ bản của Tự đánh giá CTĐT và hi vọng PGS,TS sẽ tiếp tục đồng hành cùng Nhà trường trong thời gian tới. Đồng thời đồng chí cũng giao nhiệm vụ cho các thành viên của Hội đồng, Ban thư ký, trưởng các nhóm công tác nghiên cứu hệ thống tài liệu của Bộ GDĐT, Cục Quản lý chất lượng (Thông tư 04/2016/BGDĐT, công văn hướng dẫn 1669/2019/QLCL-KĐCLGD, 2085/2020/QLCL-KĐCLGD) để xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động của nhóm chi tiết theo từng tuần làm việc. Đồng chí tin tưởng rằng với sự nỗ lực quyết tâm của các thành viên Hội đồng, các nhóm công tác cũng như toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên Nhà trường thì công tác Tự đánh giá 3 CTĐT sẽ hoàn thành đúng kế hoạch, báo cáo tự đánh giá đạt hiệu quả chất lượng để thực hiện đánh giá ngoài đạt yêu cầu theo Bộ tiêu chuẩn chất lượng CTĐT ./.

Một số hình ảnh thảo luận tại cuộc họp.

Toàn cảnh buổi tập huấn ngày 15/10/2022

Cô Võ Hải Lê - Phó trưởng khoa Nông - Lâm - Ngư tham gia thảo luận

Thầy Nguyễn Văn Toàn - Phó trưởng phòng Đào tạo - KH&HTQT tham gia thảo luận

Cô Nguyễn Khánh Ly - GV Khoa Lý luận chính trị tham gia thảo luận

Thầy Dương Tiến Dũng - Phó trưởng khoa Kinh tế - QTKD tham gia thảo luận

Tin bài: Phòng Thanh tra - Khảo thí & QLCL

 


Bài viết khác