Xét tuyển Hệ Đại học Chính quy năm 2021 (đợt 2)

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN

Số:          TB/ĐHKTNA-HĐTS

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Nghệ An, ngày       tháng 9 năm 2021

 

THÔNG BÁO

XÉT TUYỂN HỆ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2021 (ĐỢT 2)

 

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học năm 2020 ban hành kèm theo thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo.

          Căn cứ Công văn số 1444/BGDĐT-GDĐH ngày 14/04/2021 của hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2021;

          Căn cứ đề án tuyển sinh năm 2021 của Trường Đại học Kinh tế Nghệ An và kết quả xét tuyển đợt 1 năm 2021;

          Căn cứ vào kết quả tuyển sinh đợt 1 năm 2021,

          Trường Đại học Kinh tế Nghệ An thông báo xét tuyển đợt 2 vào học đại học hệ chính quy năm 2021 như sau:

I. Đối với phương thức xét điểm thi THPT năm 2021:

        (Tổ hợp xét tuyển: A00; D01; B00; A01).

1. Điểm nhận hồ sơ xét tuyển: 14 điểm;

2. Hồ sơ xét tuyển bổ sung bao gồm:

- Giấy chứng nhận kết quả thi kỳ thi THPT Quốc gia năm 2021 (bản gốc).

- Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân (bản công chứng)

3. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 28/9/2021 đến 17h00' ngày 18/10/2021.

II. Đối với phương thức xét tuyển học bạ THPT:

(Tổ hợp: A00; D01; B00; D01)

1. Điểm nhận hồ sơ xét tuyển: 15 điểm

2. Hồ sơ xét tuyển học bạ THPT gồm:

- Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của trường. 

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân (công chứng).

- Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp năm 2021

- Học bạ (công chứng).

- Lệ phí dự tuyển: 30.000đ/hồ sơ.

3. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 28/9/2021 đến 17h00' ngày 18/10/2021.

III. Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển và lệ phí theo  cách:

- Cách 1: Qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh gửi về địa chỉ: Ban tuyển sinh, trường Đại học Kinh tế Nghệ An, Số 51 đường Lý Tự Trọng, phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An. Điện thoại: 0975313755

- Cách 2: Nộp trực tiếp đăng ký xét tuyển và lệ phí tại Ban tuyển sinh, trường Đại học Kinh tế Nghệ An, Số 51 đường Lý Tự Trọng, phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An. Điện thoại: 0975313755.

- Cách 3: Nộp hồ sơ trực tuyến theo zalo: 0975313755 hoặc link đăng ký trực tuyến website: dhktna.edu.vn.

 

Nơi nhận:

- Bộ GD&ĐT (Báo cáo);

- Đảng uỷ, CT.HĐT(Báo cáo);

- LưuVT,  BTS.

 

 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

P. HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. Trương Quang Ngân

 

 

 

 

 


Bài viết khác