Thông báo tuyển sinh đại học văn bằng 2 năm 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN

Số:        /TB-ĐHKTNA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Nghệ An, ngày  12   tháng 02 năm 2021

 

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 NĂM 2021

 

          Trường Đại học Kinh tế Nghệ An (NACE) là cơ sở giáo dục đại học công lập với bề dày trên 60 năm xây dựng và phát triển. Tiền thân là gần 20 trường trung cấp các khối ngành kinh tế, kỹ thuật nông- lâm- ngư được sáp nhập lại, năm 2005 nâng cấp lên Trường Cao đẳng Kinh tế- Kỹ thuật Nghệ An; năm 2014 tiếp tục được nâng cấp lên thành Trường Đại học Kinh tế Nghệ An.

          Nhà trường thông báo tuyển sinh văn bằng 2 hệ Đại học năm 2021 như sau:

ĐỐI VỚI HỆ ĐÀO TẠO VĂN BẰNG 2

1. Đối tượng tuyển sinh: Là ứng viên đã tốt nghiệp 1 chương trình đại học, tuyển sinh trong phạm vi cả nước.

2. Các ngành đào tạo

TT

Ngành/chuyên ngành

Mã ngành

Hình thức tuyển sinh

1

Kế toán

7340301

Thi tuyển (theo quy chế hiện hành)

2

Quản lý đất đai

7850103

3. Hồ sơ đăng ký tuyển sinh

- Phiếu đăng ký tuyển sinh (theo mẫu) tại: http://www.dhktna.edu.vn.

- Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp và Bảng điểm Đại học: 02 bản.

- Bản sao công chứng minh nhân dân: 02 bản.

- 02 ảnh chân dung 3x4 cm.

- Bản sao công chứng giấy khai sinh: 1 bản.

- Bản sao công chứng hộ khẩu: 1 bản.

4. Chế độ lệ phí, học phí: Lệ phí ôn thi và thi 760.000 đồng/hồ sơ; học phí thu theo quy định của Nhà nước đối với trường công lập.

HÌNH THỨC, THỜI GIAN TUYỂN SINH

1. Hình thức đăng ký tuyển sinh: Chuyển phát nhanh qua đường bưu điện hoặc nạp trực tiếp về địa chỉ: Ban tuyển sinh, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, Số 51- Lý Tự Trọng, p. Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An; Điện thoại: 0238.8692096 - 0975.313.755.

2. Thời gian tuyển sinh: Liên tục trong năm.

3. Tổ chức đào tạo: Theo phương thức đào tạo tín chỉ, thời gian học phù hợp với kế hoạch cá nhân của người học.    

Thông tin chi tiết tại:

- Website: www.dhktna.edu.vn

- Điện thoại:  0238.8692096 - 0975.313.755.

- Email: bantuyensinh.nace@gmail.com

- Facebook: Sinh Viên Đại Học Kinh Tế Nghệ An

 

Nơi nhận:                              

  - HĐTS (thực hiện);

  - Các phòng, khoa, TT;

  - Lưu: VT, BTS.                                 

      CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

      HIỆU TRƯỞNG

 

 

       TS. Dương Xuân Thao

 


Bài viết khác