Seminar “Rà soát đề cương chi tiết học phần Quản trị marketing trong chương trình đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh”

Trong chương trình đào tạo của cử nhân Quản trị kinh doanh, học phần Quản trị marketing có vai trò vô cùng quan trọng, cung cấp kiến thức và kĩ năng giúp người học có thể tạo dựng, bồi đắp và duy trì mối quan hệ với khách hàng để đạt được mục tiêu đã đề ra của doanh nghiệp. Học phần Quản trị marketing giúp người học tìm hiểu và đánh giá nhu cầu của khách hàng, đưa ra chiến lược Marketing phù hợp và đạt được hiệu quả cũng như lợi nhuận cao, giúp tìm ra các nguyên nhân làm ảnh hưởng đến lợi ích của doanh nghiệp để từ đó đưa ra giải pháp để khắc phục và đạt được mục tiêu…

Ngày 25 tháng 04 năm 2023, tại phòng C2.6, Bộ môn Quản trị kinh doanh đã tổ chức seminar “Rà soát đề cương chi tiết học phần Quản trị marketing trong chương trình đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh” do ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Trang làm chủ trì với các nội dung chính:

(1) Giới thiệu về học phần Quản trị marketing và vị trí của học phần này trong chương trình đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh.

(2) Rà soát mục tiêu, chuẩn đầu ra của học phần.

(3) Rà soát ma trận thể hiện sự đóng góp của các CĐR học phần cho các CĐR của CTĐT ngành Quản trị kinh doanh

(4) Xây dựng kế hoạch giảng dạy tương ứng

(5) Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá người học

(6) Thảo luận với các thành viên tham gia

ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Trang làm chủ trì buổi hội thảo

Buổi hội thảo đã đem đến cho các cán bộ, giảng viên những kiến thức bổ ích và thiết thực về cách viết đề cương tín chỉ, về phương pháp giảng dạy và phương pháp đánh giá. Phát biểu tổng kết buổi seminar TH.S Hoàng Thị Thúy Hằng - Trưởng bộ môn tổng kết các ý kiến thảo luận, đồng thời đánh giá cao sự đóng góp tích cực của các cán bộ, giảng viên tham dự và hy vọng sẽ có thêm thật nhiều buổi seminar ý nghĩa và hiệu quả trong thời gian tới.

 


Bài viết khác