Seminar “Rà soát PP kiểm tra đánh giá và đề xuất thỉnh giảng CTĐT ngành QTKD năm 2023 - 2024"

Thực hiện kế hoạch số 545/KH-ĐHKTNA về Rà soát, điều chỉnh CTĐT đại học hệ chính quy năm học 2023-2024 nhằm hoàn thiện CTĐT hiện hành của Ngành QTKD. Semiar nhằm rà soát các phương pháp kiểm tra đánh giá được thiết kế trong đề cương tín chỉ của CTĐT Ngành QTKD phiên bản năm 2022-2023, từ đó đề xuất đồng bộ các phương pháp kiểm tra đánh giá mới. Đồng thời, thiết kế giảng viên thỉnh giảng đến từ các doanh nghiệp, các GS, PGS có bề dày nghiên cứu chuyên sâu vào giảng dạy.

Tổ bộ môn QT tổ chức seminar cấp bộ môn với nội dung “Rà soát PP kiểm tra đánh giá và đề xuất thỉnh giảng CTĐT ngành QTKD phiên bản năm 2023 - 2024 của Trường Đại học Kinh tế Nghệ An” vào lúc 8h00 ngày 04/08/2023.

Tham dự seminar gồm có đại diện các Doanh nghiệp trên địa bàn, đại diện Phòng QLĐT&HTQT, đại diện Khoa Kinh tế - QTKD, các Trưởng bộ môn, các giảng viên, sinh viên ngành QTKD. Sau thời gian làm việc tích cực, nghiêm túc, hội nghị đã chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu của các PP kiểm tra đánh giá được thiết kế sử dụng trong CTĐT. Đồng thời, các thành viên tham dự cũng phân tích những vấn đề đặt ra đối với tính tương thích trong lực chọn PP kiểm tra đánh giá và chuẩn đầu ra.

Bên cạnh đó, seminar còn thảo luận vấn đề cấp thiết hiện nay về đề xuất thỉnh giảng là các chuyên gia đầu ngành về quản trị kinh doanh từ các Viện, Trường Đại học lớn, cũng như các cán bộ lành nghề từ các Doanh nghiệp, nhằm gắn thực tiễn với lý thuyết, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo ngành QTKD nói riêng và Trường ĐH Kinh tế Nghệ An nói chung.

Kết thúc seminar, chủ trì ThS. Hoàng Thị Thuý Hằng – Trưởng bộ môn QT kết luận đi đến thống nhất về các phương án thỉnh giảng, cũng như lựa chọn các PP kiểm tra đánh giá và các yêu cầu đặt ra đối với từng học phần trong CTĐT ngành QTKD.

 

 


Bài viết khác