Tổ chức thành công seminar: "Một số giải pháp phát triển lao động chất lượng cao tỉnh Nghệ An"

          Sáng ngày 9/9/2022 tại hội trường nhà B, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, tổ Kinh tế, Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh đã tổ chức thành công seminar với chủ đề: "Một số giải pháp phát triển lao động chất lượng cao tỉnh Nghệ An" do giảng viên, ThS. NCS. Trần Thị Thanh Hường thực hiện. Nội dung bao gồm khái quát về lực lượng lao động và phát triển lao động chất lượng cao; thực trạng về lao động tỉnh Nghệ An trong những năm qua; nhu cầu về lao động trong thời gian tới; giải pháp phát triển lao động chất lượng cao tỉnh Nghệ An. Đây là một trong những vấn đề thời sự có tính cấp thiết hiện nay do tỉnh Nghệ An đang trong giai đoạn phát triển các khu công nghiệp cũng như đa dạng hóa các loại hình sản xuất, kinh doanh. Với chiến lược mở rộng thành phố Vinh và các đô thị của tỉnh trong thời gian tới, nhu cầu lao động đang trở thành vấn đề được quan tâm hiện nay. 

          Một số hình ảnh trong buổi seminar:

 

Khoa KT-QTKD


Bài viết khác