Tổ chức thành công seminar cấp bộ môn, tổ kinh tế: "Xây dựng bài kiểm tra đánh giá môn Kinh tế đầu tư theo chuẩn đầu ra ngành QTKD"

          Sáng ngày 21/12/2022 tại phòng họp tầng 3 nhà B, Tổ bộ môn Kinh tế, Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh đã tổ chức seminar cấp bộ môn với chủ đề: "Xây dựng bài kiểm tra đánh giá môn Kinh tế  đầu tư theo chuẩn đầu ra ngành QTKD", do ThS. Trịnh Thị Lê thực hiện. Thành phần tham dự gồm đại diện Phòng Đào tạo - Khoa học và Hợp tác quốc tế, các giảng viên trong Tổ bộ môn Kinh tế, Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, cùng các giảng viên quan tâm.

          Nội dung seminar tập trung vào phân tích, đánh giá việc lên kế hoạch và thiết kế bài kiểm tra đánh giá theo chuẩn đầu ra học phần Kinh tế đầu tư, trong đó chú trọng quan hệ giữa mục tiêu chuẩn đầu ra và phương pháp kiểm tra đánh giá sinh viên theo từng tiêu chí cụ thể. Seminar nhận được nhiều ý kiến đóng góp và phản hồi tích cực từ các giảng viên tham dự, trong đó tập trung vào phân tích các thành phần trong bài kiểm tra đánh giá nhằm giúp hoàn thiện kỹ năng thiết kế của giảng viên cũng như đảm bảo đáp ứng yêu cầu của chuẩn đầu ra học phần Kinh tế đầu tư.

          Kết luận tại seminar, ThS. Lê Thị Xuân, Trưởng bộ môn Kinh tế đánh giá cao nội dung và mong muốn các giảng viên trong tổ rút kinh nghiệm để phục vụ việc dạy học trong thời gian tới. Tổng kết seminar, ThS. Lê Thị Xuân kết luận buổi học thuật đã tổ chức thành công khi đáp ứng được các tiêu chí chuyên môn và hàm lượng khoa học.

Khoa KT-QTKD.


Bài viết khác