Vận dụng phương pháp giảng dạy tình huống trong học phần kinh tế vĩ mô

Giảng dạy bằng phương pháp tình huống đang là một xu thế ở hầu hết các trường đại học, đặc biệt là ở các trường đại học hàng đầu thế giới. Chính vì thế, việc nâng cao năng lực giảng dạy bằng tình huống là một nhiệm vụ quan trọng.

Thực hiện theo kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2021-2022; nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy cho giảng viên Tổ bộ môn Kinh tế và hỗ trợ giảng viên Tổ bộ môn Kinh tế vận dụng các phương pháp dạy học tích cực để nâng cao chất lượng giảng dạy đối với học phần Kinh tế vĩ mô; được sự cho phép của Ban giám hiệu, Phòng QLĐT-KH &HTQT, của Ban chủ nhiệm Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, ngày 28/04/2022, giảng viên Lê Thị Xuân, giảng viên Hồ Thị Hoàng Lương và giảng viên Ngô Văn Chung - Tổ bộ môn Kinh tế tổ chức chương trình hội thảo cấp tổ “Vận dụng phương pháp giảng tình huống trong học phần Kinh tế vĩ mô”.

\Nội dung chính của buổi hội thảo:

- Hệ thống hóa các phương pháp giảng dạy đối với các học phần khối kinh tế để từ đó giúp các giảng viên lựa chọn các phương pháp phù hợp với các học phần mình giảng dạy;

- Giới thiệu ưu nhược điểm của phương pháp giảng tình huống để giúp các giảng viên thấy được những lợi thế của phương pháp này và vận dụng vào các học phần mình giảng dạy một cách phù hợp;

- Giới thiệu học phần kinh tế vĩ mô và những lưu ý trong quá trình giảng dạy học phần kinh tế vĩ mô;

- Áp dụng các cách tiếp cận phương pháp tình huống vào học phần Kinh tế vĩ mô thông qua các ví dụ cụ thể nhằm giúp các giảng viên có thể vận dụng để nâng cao chất lượng giảng dạy học phần Kinh tế vĩ mô.

Đưa tin: Th.S Nguyễn Thị Thanh Hải


Bài viết khác