Rà soát, chỉnh sửa mục tiêu và chuẩn đầu ra CTĐT ngành Quản trị kinh doanh: từng bước cải tiến nâng cao chất lượng đào tạo và đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động

Ngày 18/7/2023, bộ môn Quản trị kinh doanh tổ chức chương trình Seminar khoa học với chủ đề “Rà soát chỉnh sửa Mục tiêu, chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Kinh tế Nghệ An”

Buổi hội thảo được chủ trì bởi NCS. Hoàng Thị Thuý Hằng - Trưởng Bộ môn QTKD, Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh.

Tham dự seminar có đại diện Phòng Quản lý khoa học - Đào tạo và Hợp tác quốc tế, Ban chủ nhiệm Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, các thành viên Tổ tư vấn phát triển Chương trình đào tạo (CTĐT) ngành Quản trị kinh doanh (QTKD), các Trưởng bộ môn có học phần liên quan đến CTĐT Ngành QTKD, cùng các giảng viên bộ môn QTKD.

Chương trình seminar gồm các nội dung chính: Rà soát mục tiêu, chuẩn đầu ra trên cơ sở kết quả kiểm định chất lượng, đổi mới trong lĩnh vực khoa học thuộc ngành, định hướng của Nhà trường; đối sánh mục tiêu, chuẩn đầu ra của ngành QTKD hiện hành với các cơ sở giáo dục trong nước; điều chỉnh mục tiêu, chuẩn đầu ra, chỉ số thực hiện PI và thống nhất khung CTĐT ngành QTKD; phân tích và hiệu chỉnh ma trận học phần, xây dựng các học phần cốt lõi dùng đánh giá chuẩn đầu ra; thảo luận về CTĐT ngành QTKD sau khi đối sánh và điều chỉnh mục tiêu, chuẩn đầu ra, chỉ số thực hiện PI ; thống nhất khung CTĐT ngành QTKD sau khì rà soát, chỉnh sửa.

Tại buổi seminar, ngoài phần trình bày của chủ trì về các nội dung theo kế hoạch, các báo cáo viên ThS. Lê Thị Trang và Th.S Dương Tiến Dũng đã trình bày báo cáo kết quả rà soát, đối sánh mục tiêu, chuẩn đầu ra của hai chuyên ngành thuộc CTĐT ngành QTKD là chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp và Quản trị marketing.

Ngoài ra, các thành viên tham dự hội thảo cũng đưa ra những ý kiến thảo luận, đánh giá, đóng góp rất hữu ích nhằm đưa ra những điều chỉnh hợp lý đối với CTĐT ngành QTKD trong năm học 2023 – 2024.

Buổi Seminar đã diễn ra thành công tốt đẹp, đáp ứng được mục tiêu ban đầu của buổi hội thảo, đồng thời củng cố sự thống nhất và tăng cường đội ngũ giảng viên trong việc rà soát và chỉnh sửa chương trình đào tạo ngành QTKD tại Trường Đại học Kinh tế Nghệ An.

                                                                                                                                                                                                                                                                 Khoa KT-QTKD


Bài viết khác