Thông báo danh sách Sinh viên thi lại Tiếng Anh nội bộ Toeic và Tin học Chuẩn đầu ra các lớp Cao đẳng Khóa 9

Nhà trường thông báo cho các em  Sinh viên Cao đẳng khóa 9 dự thi Tiếng Anh nôi bộ Toeic và Tin học chuẩn đầu ra không đạt yêu cầu lần 1 và chưa thi lần 1, đăng ký thi lại lần 2. Cụ thể như sau:

GHI CHÚ:                 1/  Sinh viên chưa thi đợt 1 nộp về phòng kế toán: 350.000đ/ 1 SV
                                2/  Thi đợt 1 không đạt, thi lại đợt 2 nộp về phòng kế toán: 20.000đ/ 1 SV
                                3/  Thời gian nộp từ 25/5/2016 -  31/5/2016 (nếu quá thời gian nộp sinh viên phại tự chịu trách nhiệm)
DỰ KIẾN LỊCH THI:

                                1/ Tin học chuẩn đầu ra: Thứ 6 ngày 27/5/2016

                                2/ Tiếng Anh Toeic chuẩn đầu ra: Thứ 6 ngày 03/6/2016

- NHÀ TRƯỜNG KHÔNG TỔ CHỨC ÔN THI LẠI, SINH VIÊN TỰ ÔN THI

- Sau khi nộp tiền tại phòng Kế toán, sinh viên xuống Trung tâm ngoại ngữ để đăng ký danh sách dự thi (gặp Thầy Cường: DĐ. 0945.06.06.07)

Danh sách sinh viên thi lại Tiếng Anh Toeic xem tại đây:/Images/userfiles/49/files/ds%20thi%20lai%20toeic%20k9_%20CDR.xlsx


Bài viết khác