Thông báo: mời tham gia khóa bồi dưỡng “quản trị doanh nghiệp” tại thị xã hoàng mai và huyện quỳnh lưu

Thực hiện Quyết định số 4892/QĐ - UBND, ngày 05/12/2012 phê duyệt Đề án bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân Nghệ An, giai đoạn 20122015, có tính đến năm 2020; Trường Đại học Kinh tế Nghệ An tổ chức lớp Bồi dưỡng “Quản trị doanh nghiệp” tại Thị xã Hoàng Mai và huyện Quỳnh Lưu.

THÔNG BÁO

MỜI THAM GIA KHÓA BỒI DƯỠNG “QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP”

TẠI THỊ XÃ HOÀNG MAI VÀ HUYỆN QUỲNH LƯU

Thực hiện Quyết định số 4892/QĐ - UBND, ngày 05/12/2012 phê duyệt Đề án bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân Nghệ An, giai đoạn 2012- 2015, có tính đến năm 2020; Quyết định số 581/QĐ - UBND ngày 9/2/2015 về việc ban hành Kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân tỉnh Nghệ An năm 2014, Công văn số 287/SKHĐT- XTĐT ngày 26/2/2015 của Sở Kế hoạch & Đầu tư về việc tổ chức triển khai các lớp bồi dưỡng doanh nhân năm 2015. Trường Đại học Kinh tế Nghệ An tổ chức lớp Bồi dưỡng “Quản trị doanh nghiệp” tại Thị xã Hoàng Mai và huyện Quỳnh Lưu: 

- Thời gian: Khai mạc vào lúc 7h30’ ngày 01/8/2015

- Địa điểm: Nhà hàng Phương Trang

                   (Khu Du lịch biển Quỳnh Phương, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An).

- Kinh phí: Miễn phí (bao gồm cả ăn nhẹ giữa buổi và liên hoan bế giảng).

- Học xong, học viên được Cấp Giấy chứng nhận của Trường ĐH Kinh tế NghệAn

1. Đối tuợng bồi dưỡng: 
- Lãnh đạo các doanh nghiệp 
- Chủ hộ kinh doanh
- Chủ hộ trong các làng nghề
- Chủ trang trại, HTX
- Cá nhân có nhu cầu Quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh
2. Nội dung bồi dưỡng gồm:
- Xây dựng chiến lược doanh nghiệp
- Gây dựng nguồn lực cốt lõi cho doanh nghiệp
- Bồi đắp tinh thần doanh nghiệp
- Quản trị doanh nghiệp khoa học
- Tư duy toàn cầu, hành động địa phương

- Văn hóa doanh nghiệp

- Kế toán dành cho nhà quản lý

- Một số tình huống thuế và kế toán

- Thảo luận và trao đổi

3. Giảng viên:
- PGS. TS. Hoàng Văn Hải - Trưởng khoa Quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
- TS. Dương Xuân Thao – Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Nghệ An
Và các giảng viên Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

Nhận được thông báo này, đề nghị các đơn vị cử học viên tham gia lớp học đăng ký trực tiếp hoặc qua điện thoại để Ban tổ chức lập danh sách, chuẩn bị Giấy chứng nhận.

 Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:

ThS. Đinh Văn Tới- Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ- Tin học và Hợp tác đào tạo.

 ĐT: 038.3522156- 0918658876.

Email: ths.dinhvantoi@gmail.com.

Trân trọng kính mời các học viên tham dự lớp học.


Bài viết khác