Thông báo về việc thay đổi phòng học

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2020 – 2021 nhà trường đã trang bị bổ sung màn hình Tivi 65 inch tại giảng đường nhà C.

Để đảm bảo công tác học tập, phòng Đào tạo thông báo kế hoạch thay đổi phòng học lý thuyết của các lớp từ ngày 07/12/2020 đến hết học kỳ I – 2020 - 2021 như sau: Danh sách các lớp thay đổi phòng học xem tại file đính kèm

  1. Tín chỉ khoá 4: Bấm xem chi tiết tại đây
  2. Tín chỉ khoá 5: Bấm xem chi tiết tại đây
  3. Tín chỉ khoá 6: Bấm xem chi tiết tại đây
  4. Tín chỉ khoá 7: Bấm xem chi tiết tại đây

Quá trình sử dụng ban đầu có điều gì chưa rõ liên hệ Thầy Hùng, Thầy Hà và Thầy Thông (Phòng Quản lý cơ sở vật chất)


TT Tên file Kích thước file(MB) Thao tác
1 Tín chỉ khoá 4 12.0391 Tải file
2 Tín chỉ khoá 5 13.1875 Tải file
3 Tín chỉ khoá 6 13.2773 Tải file
4 Tín chỉ khoá 7 13.4805 Tải file

Bài viết khác