Thông báo v/v thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập trong giai đoạn dịch covid 19 đợt 1- học kỳ I - 2021 – 2022

Đến thời điểm hiện tại, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tình và các vùng lân cận có diễn biến mới, phức tạp, khó lường. Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho toàn thể viên chức và người học, Hiệu trưởng quyết định thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập các học phần của đợt 1 học kỳ I - 2021 – 2022 cụ thể như sau cho đến khi có thông báo mới:

Chi tiết bấm xem tại đây


Bài viết khác