Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT

Bấm xem chi tiết tại đây

 

Số hiệu: 04/2016/TT-BGDĐT   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo   Người ký: Bùi Văn Ga
Ngày ban hành: 14/03/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết   Số công báo: Đã biết
  Tình trạng: Đã biết

Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ (gọi chung là các trình độ của giáo dục đại học).

 

 

1. Tiêu chuẩn 1: Mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

- Thông tư số 04 quy định mục tiêu của chương trình đào tạo được xác định rõ ràng, phù hợp với sứ mạng và tầm nhìn của cơ sở giáo dục đại học, phù hợp với Mục tiêu của GDĐH tại Luật giáo dục đại học.

- Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo được xác định rõ ràng, bao quát được cả các yêu cầu chung và yêu cầu chuyên biệt mà người học cần đạt được sau chương trình đào tạo.

- Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo phản ánh được yêu cầu của các bên liên quan, được định kỳ rà soát, Điều chỉnh và công bố.

2. Tiêu chuẩn 3: Cấu trúc và nội dung chương trình dạy học

- Theo Thông tư 04/2016 Bộ Giáo dục đào tạo, chương trình dạy học được thiết kế dựa trên chuẩn đầu ra.

- Đóng góp của mỗi học phần trong việc đạt được chuẩn đầu ra là rõ ràng.

- Chương trình dạy học có cấu trúc, trình tự logic; nội dung cập nhật và có tính tích hợp.

3. Tiêu chuẩn 6: Đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên

- Theo Thông tư số 04/2016/BGDĐT, việc quy hoạch đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên đáp ứng nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng.

- Tỉ lệ giảng viên/người học và khối lượng công việc của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên được đo lường, giám sát làm căn cứ cải tiến chất lượng hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng.

- Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn giảng viên, nghiên cứu viên để bổ nhiệm, Điều chuyển được xác định và phổ biến công khai.

- Năng lực của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên được xác định và được đánh giá.

- Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT quy định nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên được xác định và có các hoạt động để đáp ứng nhu cầu đó.

- Việc quản trị theo kết quả công việc của giảng viên, nghiên cứu viên được triển khai.

- Các loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của giảng viên, nghiên cứu viên được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng.

4. Tiêu chuẩn 8: Người học và hoạt động hỗ trợ người học

- Thông tư số 04 năm 2016 Bộ GDĐT quy định chính sách tuyển sinh được xác định rõ ràng, công khai và được cập nhật.

- Tiêu chí và phương pháp tuyển chọn người học được xác định rõ ràng và được đánh giá.

- Có hệ thống giám sát phù hợp về sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện, kết quả học tập, khối lượng học tập của người học.

- Có các hoạt động tư vấn học tập, hoạt động ngoại khóa, hoạt động thi đua và các dịch vụ hỗ trợ khác.

- Môi trường tâm lý, xã hội và cảnh quan tạo thuận lợi cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu và sự thoải mái cho người học.

 

Thông tư 04 về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng đào tạo đại học có hiệu lực từ ngày 29/04/2016.


Bài viết khác