CHI BỘ KHOA

CHI ỦY CHI BỘ KHOA NHIỆM KỲ 2022 - 2025

       Họ và tên: Bùi Đình Thắng

       Học hàm – Học vị: Thạc sỹ

       Chức vụ: Bí thư chi bộ

       Địa chỉ: P.Hà Huy Tập, Tp Vinh, NA

       Di động: 0855563888       

       Mail: buithang@naue.edu.vn

       Họ và tên: Lê Viết Vinh

       Học hàm – Học vị: Thạc sỹ

       Chức vụ: Phó bí thư chi bộ

       Địa chỉ: K9, P. Bến Thuỷ, Tp Vinh, N.A

       Di động: 0915050313

       Mail: levietvinh@naue.edu.vn

      

          Họ và tên: Phan Thị Thanh Bình

         Học hàm – Học vị: Thạc sỹ

         Chức vụ:  Chi ủy viên

         Địa chỉ:  Vinaconex 9 – Nghi phú – Tp Vinh

         Di động: 0912917530

         Mail: phanthithanhbinh@naue.edu.vn

II. CHI BỘ KHOA

Tập thể Nữ đảng viên trong chi bộ

 

 

 

 

 

 

  


Bài viết khác