GIÁO VỤ KHOA

               

                              

      Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hương

      Học hàm, học vị: Cử nhân

      Chức vụ: Giáo vụ khoa

      Địa chỉ: KTX - Trường ĐH Kinh tế Nghệ An

      Điện thoại: 0915227566

      Mail: nguyenthithuhuong250482@gmail.com

 


Bài viết khác