TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI

     Họ và tên: Phan Thị Thanh Bình

     Học hàm – Học vị: Thạc sỹ   

     Chức vụ:  Phó Trưởng khoa,Tổ trưởng bộ môn

     Địa chỉ:  Vinaconex 9 – Nghi phú  – Tp Vinh

     Di động: 0912917530

     Mail: Phanthithanhbinh@naue.edu.vn

     Họ và tên: Dương Thị Hải Yến

     Học hàm – Học vị: Nghiên cứu sinh 

     Chức vụ:  Giảng viên

     Địa chỉ: Yên Giang – Đông Vĩnh – Tp Vinh

     Di động: 0915976262

     Mail: duongthihaiyen@naue.edu.vn

     Họ và tên: Nguyễn Thị Thảo

     Học hàm – Học vị: Thạc sỹ

     Chức vụ:  Giảng viên

     Địa chỉ:  Vân Diên – Nam Đàn – NA

     Di động: 0984361126

     Mail: Nguyenthithao@naue.edu.vn

     Họ và tên: Trần Thị Diên

     Học hàm – Học vị: Thạc sỹ

     Chức vụ:  Giảng viên

     Địa chỉ:  Nghi Phú - Tp Vinh – Nghệ An

     Di động: 0916014123

     Mail: Tranthivandien@naue.edu.vn

     Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Dung

     Học hàm – Học vị: Thạc sỹ 

     Chức vụ:  Giảng viên

     Địa chỉ:  Hưng Đông - Tp Vinh - NA

     Di động: 0983544244

     Mail: Nguyenthikimdung@naue.edu.vn

     Họ và tên: Võ Thị Trâm Anh

     Học hàm – Học vị: Thạc sỹ

     Chức vụ:  Giảng viên

     Địa chỉ:  Phường Hà Huy Tập - Tp Vinh

     Di động: 0949996090

     Mail: baotramdhktna@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  


Bài viết khác