Một số giải pháp nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

          Việc chuẩn hoá năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, giảng viên và sinh viên trong các trường Đại học nói chung nói chung và Trường Đại học Kinh tế Nghệ An nói riêng nhằm nâng cao trình độ ngoại ngữ của cán bộ, giảng viên và sinh viên theo các quy định về chuẩn năng lực ngoại ngữ theo Khung tham chiếu Châu Âu (CEFR) và Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học. Đặc biệt là tăng cường khả năng sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp, tham khảo tài liệu nước ngoài, viết bài báo quốc tế, và tham dự các hội nghị hội thảo quốc tế. Thông qua đó góp phần nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ giảng viên và đào tạo trình độ ngoại ngữ cho sinh viên thúc đẩy hội nhập quốc tế của Nhà trường.

ThS. Nguyễn Thị Lan Hương - GV Tổ Ngoại Ngữ

Buổi sinh hoạt của Câu lạc bộ Tiếng Anh sinh viên trường ĐH Kinh tế Nghệ An

2.1. Giải pháp chuẩn hóa năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, giảng viên

          Mở các lớp học ngắn hạn để bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ cho cán bộ giảng viên: Giao cho trung tâm: Tin học –Ngoại ngữ,  Tổ ngoại ngữ xây dựng chương trình đào tạo ngắn hạn, tìm kiếm và biên soạn tài liệu và mở các lớp đào tạo ngoại ngữ ngắn hạn cho các cán bộ, giảng viên có nhu cầu học tập. Trên cơ sở lấy chi đoàn giáo viên kết hơp với các liên chi đoàn các phòng ban trong trường làm nòng cốt để tổ chức các lớp học ngắn hạn. Từ đó tạo ra một phong trào học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ trong toàn thể cán bộ, giảng viên toàn khoa. Khuyến khích các cán bộ phục vụ đào tạo, giảng viên giảng dạy trong khoa tham gia học văn bằng 2 tiếng Anh hoặc luyện thi chứng chỉ quốc tế, các giảng viên có thể thi TOEIC hoặc IELTS, Cambridge ESOL, TOEFL do các đơn vị khảo thí quốc tế tổ chức.

2.2. Giải pháp chuẩn hóa năng lực ngoại ngữ cho sinh viên

2.2.1. Sắp xếp lại chương trình đào tạo để đảm bảo tính liên tục trong giảng dạy tiếng Anh cho sinh viên

          Về thời lượng đào tạo, chương trình đào tạo phải đảm bảo tối thiểu 6 tín chỉ tiếng Anh cơ sở và 4 tín chỉ tiếng Anh chuyên ngành trong đó cả tiếng Anh cơ sở và tiếng Anh chuyên ngành là học phần bắt buộc. Về bố trí trình tự giảng dạy phải đảm bảo các học phần tiếng Anh cơ sở và chuyên ngành được giảng dạy liên tục nhau đảm bảo sau khi sinh viên học xong học phần tiếng Anh nâng cao có thể thi đạt chuẩn đầu ra về ngoại ngữ. Kết hợp với phòng Đào tạo và các Khoa phối hợp rà soát và thực hiện.

2.2.2. Bổ sung thời lượng cho chương trình chính khóa bằng chương trình tiếng Anh tăng cường

          Mở các lớp bồi dưỡng ngắn hạn đối với các khóa đang thực hiện chương trình hiện tại. Thực hiện đánh giá chuẩn đầu vào cho sinh viên năm thứ nhất, những sinh viên nào đạt trình độ bậc 4 (A2) được xếp lớp học theo chương trình khung của phòng Đào tạo, những sinh viên chưa đạt chuẩn đầu A2 phải tham gia học bổ sung chuẩn đầu vào đến khi đạt chuẩn sẽ tham gia các học phần tiếng Anh cơ sở và chuyên ngành theo qui định của nhà trường. Sau khi tất cả sinh viên đã tham gia học đầy đủ các học phần tiếng Anh đầy đủ theo chương trình của phòng đào tạo, sinh viên sẽ phải tự tích lũy theo kế hoạch đề ra của bản thân hoặc tham gia lớp bồi dưỡng tiếng Anh chuẩn đầu ra bậc 5 (B1) do nhà trường tổ chức vào năm cuối, trước khi sinh viên tham gia thi tốt nghiệp.

2.2.3. Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá trong giảng dạy ngoại ngữ

          Về phương pháp kiểm tra đánh giá: Thiết kế bài thi học kỳ đảm bảo đo lường được năng lực ngoại ngữ của sinh viên, đảm bảo sinh viên thi qua học phần I tiếng Anh cơ sở đạt trình độ cuối A2. Các bài thi của học phần sau đó phải đo lường chính xác mức độ tích lũy về năng lực ngoại ngữ để sau khi học xong học phần cuối cùng của môn tiếng Anh, sinh viên có kiến thức và kỹ năng tương đương trình độ B1 và có thể thi đạt chuẩn đầu ra.

2.2.4. Trang bị cơ sở vật chất để hỗ trợ công tác giảng dạy và kiểm tra ngoại ngữ

          Mua sắm thêm công cụ hỗ trợ giảng dạy như loa đài, tăng âm, đưa phòng thực hành tiếng vào phục vụ giảng dạy môn tiếng Anh. Mở các lớp ngoại ngữ có quy mô nhỏ để đảm bảo chất lượng giảng dạy để giải quyết thực trạng hiện nay là lớp học quá đông, có lớp trên 40 sinh viên.

2.2.5. Đẩy mạnh hoạt động của câu lạc bộ ngoại ngữ

          Tăng cường hiệu quả hoạt động của câu lạc bộ ngoại ngữ trong nhà trường, trên cơ sở hoạt động của câu lạc bộ ngoại ngữ làm nòng cốt để đẩy mạnh phong trào học ngoại ngữ trong sinh viên. Lấy giảng viên trẻ, giảng viên được đào tạo ở nước ngoài và giảng viên của bộ môn ngoại ngữ làm nòng cốt để tư vấn cho sinh viên về cách học ngoại ngữ. Có thể kết hợp với Khoa chuyên ngữ của Trường Đại học Vinh để sinh viên năm 3 năm 4 chuyên tiếng Anh của họ có thể hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm học tiếng Anh cho sinh viên không chuyên trường Đại học Kinh tế Nghệ An

          Học tiếng Anh cũng là đam mê, nếu mỗi cán bộ, giảng viên, sinh viên đều yêu thích và tự đặt mục tiêu phấn đấu cho mình, chúng ta sẽ dần nâng cao năng lực ngoại ngữ, tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế và sử dụng trong công việc. Cá nhân cán bộ, giảng viên tại các khoa, phòng, ban, trung tâm phải tự xây dựng chương trình bồi dưỡng và nâng cao trình độ ngoại ngữ cho bản thân. Tổ bộ môn Ngoại ngữ cần phối hợp và hỗ trợ, tham mưu cho các khoa xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo và tích cực áp dụng các phương pháp giảng dạy ngoại ngữ hiệu quả trong sinh viên.

 


Bài viết khác