GIỚI THIỆU CHUNG

Tên đơn vị:   KHOA CƠ SỞ

Tên tiếng Anh:   FACULTY OF BASIS SCIENCE

Thông tin liên hệ:

       + Văn phòng: Nhà B, Tầng 2, Trường ĐH Kinh tế Nghệ An, Số 51, đường Lý Tự Trọng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

        + Điện thoại: (0238) 3522413

        + Email: khoacoso.dhktna@gmail.com

        + Website:https://naue.edu.vn/dv-6/khoa-co-so/Default.aspx

GIỚI THIỆU

       Khoa Cơ bản được thành lập gày 29/6/2005, Khoa cơ sở - cơ bản được thành lập theo quyết định số 320/QĐ-HT  của Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Nghệ An. Sau đó đến ngày 13/4/2015 Khoa cơ sở - cơ bản được đổi tên thành Khoa Cơ sở theo quyết định số 130/QĐ-ĐHKT của Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế Nghệ An.

CHỨC NĂNG

       + Quản lý và điều hành đảm bảo chất lượng các hoạt động trong công tác đào tạo,  giảng dạy các  môn học thuộc khối kiến thức cơ bản gồm Toán, Hoá học, Sinh học, Tin học, Văn bản trong quản lý, Pháp luật, Tiếng Anh, Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng an ninh cho sinh viên toàn trường.

       + Thực hiện và tham gia nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực khoa học cơ bản và khoa học  ứng dụng với các lĩnh vực liên quan.

       + Quản lý, điều hành, phân công giám sát đội ngũ cán bộ viên chức, giảng viên trong đơn vị thực hiện đúng quy trình hoạt động theo sự phân cấp của nhà trường.

      + Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường để thiết lập, triển khai, duy trì và cải tiến công tác  hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ đảm bảo chất lượng giáo dục.

NHIỆM VỤ

       + Lập kế hoạch công tác theo năm học, công tác đảm bảo chất lượng, trình Hiệu trưởng phê duyệt.

       + Thiết lập, tổ chức, triển khai, quản lý công tác đào tạo của đơn vị, duy trì và cải tiến hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong, từ cấp bộ môn đến Khoa theo hệ thống trong toàn trường.

      + Tham gia xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy các môn học thuộc đơn vị quản lý và thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến công tác đào tạo.

       + Tổ chức biên soạn, thẩm định giáo trình, bài giảng của các môn học do khoa quản lý.

       + Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học, thực hiện và tham gia đề tài nghiên cứu khoa học các cấp theo quy trình hoạt động quản lý nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ.

       + Tổ chức thực hiện giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức,lối sống cho cán bộ giảng viên trong khoa.

       + Tổ chức bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giảng viên nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo của trường.

       + Tổ chức xét thi đua, khen thưởng cấp khoa, đề nghị nâng lương cho cán bộ viên chức và người lao động trong khoa.

        + Quản lý cơ  sở vật chất, thiết bị do nhà trường trang bị để phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.


Bài viết khác