Chương trình học thuật cấp tổ “Phân tích những điểm mới của Nghị định 30 của Chính phủ về công tác văn thư”

         Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học đã đăng kí trong kế hoạch hoạt động năm học 2021-2022, được sự nhất trí của Phòng Quản lý Đào tạo -  Khoa học và Hợp tác quốc tế, BCN Khoa Cơ sở, chiều ngày 29/11/2021, tổ Khoa học xã hội tổ chức chương trình học thuật cấp tổ với chủ đề: “Phân tích những điểm mới của Nghị định 30 của Chính phủ về công tác văn thư”dưới sự trình bày của báo cáo viên ThS Trần Thị Vân Diên.

      Nghị định số 30/2020/NĐ-CP (sau đây viết tắt là Nghị định 30/2020/NĐ-CP) ngày 05/3/2020 về công tác văn thư, thay thế Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 về công tác văn thư (sau đây viết tắt là Nghị định 110/2004/NĐ-CP); Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày ngày 08/02/2010 (sau đây viết tắt là Nghị định 09/2010/NĐ-CP) sửa đổi một số điều của Nghị định 110/2004/NĐ-CP nhằm tạo hành lang pháp lý đối với công tác văn thư nói chung và văn thư điện tử nói riêng trong tiến trình cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử ở Việt Nam và hội nhập quốc tế.

Ths. Trần Thị Vân Diên báo cáo nội dung học thuật

      Trong buổi học thuật, báo cáo viên Trần Thị Vân Diên đã phân tích những điểm mới cơ bản trong Nghị đinh 30 của Chính phủ ban hành Về công tác Văn thư so với các quy định trước như: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; Giá trị pháp lý của văn bản điện tử; Số lượng văn bản hành chính; Ký ban hành văn bản; Quy định về bản chính văn bản giấy; Kỹ thuật trình bày văn bản điện tử; Cách đánh số trang văn bản; Căn cứ ban hành văn bản; Sử dụng con dấu đối với các vănbản ban hành kèm theo văn bản chính hoặc phụ lục; Phông chữ; Khổ giấy..

     Với một số điểm nổi bật như trên, Nghị định 30/2020/NĐ-CP sẽ tạo hành lang pháp lý đồng bộ đối với công tác văn thư nói chung và văn bản hành chính, văn thư điện tử nói riêng trong tiến trình cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử ở Việt Nam và hội nhập quốc tế.

Một số nội dung của buổi học thuật

          Nội dung học thuật được đánh giá có tính cấp thiết, thiết thực, và hữu ích nhằm giúp cho công tác soạn thảo văn bản cập nhật những nội dung mới của Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành về công tác Văn thư.

          Kết thúc buổi học thuật, ThS. Phan Thị Thanh Bình – Đại diện lãnh đạo khoa , Trưởng bộ môn hoa Khọc học Xã hội -  Khoa Cơ sở, tổng kết, đánh giá chất lượng của nội dung buổi học thuật. ghi nhận sự chuẩn bị chu đáo của tác giả, tính khoa học và sự cần thiết của buổi học thuật với thực tế dạy học và xây dựng, ban hành văn bản, công tac văn thư lưu trữ tại nhà trường hiện nay, đồng thời đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc của tổ bộ môn Khoa học xã hội.


Bài viết khác