Kế hoạch học thuật cấp Khoa tháng 10/2017

           Kế hoạch học thuật cấp khoa Ứng dụng một số hiệu ứng nâng cao của phần mềm Powerpoint để soạn bài giảng điện tử có tính tương tác”

Tác giả: Ngụy Vân Thùy - Tổ Tiếng anh

Thời gian thực hiện: 14h30 Chiều ngày 06 tháng 10 năm 2017

KẾ HOẠCH SINH HOẠT HỌC THUẬT CẤP KHOA

Nội dung: Ứng dụng một số hiệu ứng nâng cao của phần mềm Powerpoint để soạn bài giảng điện tử có tính tương tác”

Tác giả: Ngụy Vân Thùy - Tổ Tiếng anh

Thời gian thực hiện: 14h30 Chiều ngày 06 tháng 10 năm 2017

Địa điểm: Phòng hội thảo  B3-1 - Trường ĐH Kinh tế Nghệ An

Thành phần:

- Đại diện Ban giám hiệu nhà trường

- Đại diện Hội đồng KH trường

- Đại diện phòng Quan lý Khoa học và Hợp tác quốc tế

- Toàn bộ thành viên Khoa Cơ sở

- Giảng viên các khoa trong trường 

                              


Bài viết khác