Bộ môn Ngoại ngữ - NAUE tham dự hội thảo Quốc gia về “Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và giảng dạy ngôn ngữ lần thứ VIII”.

        Nằm trong chuỗi hoạt động nhằm mở rộng kết nối, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm về phương pháp dạy Ngoại ngữ trong giai đoạn hiện nay, Bộ môn Ngoại ngữ Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã tham gia viết bài và nghe báo cáo hôi thảo tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.

Các đại biểu tham dự Hội thảo

           Hội thảo thu hút hơn 150 nhà khoa học, nhà nghiên cứu, giảng viên, nghiên cứu sinh và sinh viên từ các cơ sở giáo dục đại học trong cả nước. Với 02 báo cáo nghiên cứu tại phiên toàn thể và gần 30 báo cáo nghiên cứu tại 6 phiên song song, Hội thảo là diễn đàn học thuật, trao đổi thông tin khoa học, cập nhật và báo cáo kết quả nghiên cứu về ngôn ngữ và khả năng ứng dụng nghiên cứu ngôn ngữ trong lĩnh vực liên ngành về ngôn ngữ và giảng dạy ngôn ngữ.

           Đến với hội thảo, ThS Nguỵ Vân Thuỳ, tổ bộ môn Ngoại ngữ đã tham gia báo cáo kết quả nghiên cứu về “Ảnh hưởng của việc sử dụng điện thoại thông minh đến kết quả học tập môn tiếng Anh của sinh viên trường Đại học Kinh tế Nghệ An”. Báo cáo đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi tích cực và góp ý, qua đó tác giả có thể học hỏi kinh nghiệm trong giảng dạy và Nghiên cứu khoa học.

           Kết thúc hội thảo, các nhóm nghiên cứu, các trường đại học và viện nghiên cứu có cơ hội giao lưu học hỏi, chia sẻ và hợp tác trên tinh thần cởi mở và thân thiện.

Tin bài: Ngụy Vân Thùy

 


Bài viết khác