Seminar bộ môn Ngoại ngữ với chủ đề: “Rà soát, hoàn thiện đề cương chi tiết học phần Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị Kinh doanh”

            Vào lúc 08h00 ngày 10/01/2023, tại phòng sinh hoạt chuyên môn C2.5, Bộ môn Ngoại ngữ - Khoa Cơ sở đã tổ chức Seminar với chủ đề: “Rà soát, hoàn thiện đề cương chi tiết học phần Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị Kinh doanh do ThS. Hồ Thị Hương và ThS. Nguyễn Thị Hà Lê báo cáo.  Tại buổi Seminar, nhóm tác giả đã trình bày cơ sở lý luận và đề cương chi tiết học phần Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, từ đó đề xuất bảng Rubric áp dụng cho bài kiểm tra/thực hành môn Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị Kinh doanh,  kế hoạch kiểm tra – đánh giá và mẫu minh họa đề thi kết thúc học phần Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị Kinh doanh.

Thạc sỹ Hồ Thị Hương trình bày tại buổi Seminar

Thạc sỹ Nguyễn Thị Hoài Ly chia sẻ các nội dung trong tại buổi Seminar

Các thành viên tham dự sôi nổi trong học thuật

          Các thành viên tham dự đã thảo luận sôi nổi về các nội dung trình bày và đóng góp ý kiến để hoàn thiện Đề cương chi tiết học phần Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, thống nhất được Kế hoạch kiểm tra – đánh giá cho môn Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị Kinh doanh.

Tin, bài: Hồ Thị Hương


Bài viết khác