Seminar với chủ đề: “Áp dụng thang đo Bloom vào viêc xây dựng chuẩn đầu ra cho các môn thuộc học phần Tiếng Anh chuyên ngành”

          Thực hiện kế hoạch năm học năm học 2022-2023 của bộ môn Ngoại ngữ, được sự nhất trí của Phòng Quản lý Đào tạo - Khoa học và Hợp tác quốc tế, BCN Khoa Cơ sở, Bộ môn Ngoại ngữ tổ chức chương trình Seminar với chủ đề: “Áp dụng thang đo Bloom vào viêc xây dựng chuẩn đầu ra cho các môn thuộc học phần Tiếng Anh chuyên ngành” dưới sự trình bày của ThS Nguỵ Vân Thuỳ.

          Trong buổi Seminar, Th.S.  Nguỵ Vân Thuỳ đã trình bày một số vấn đề liên quan đến thang đo nhận thức Bloom, các cấp độ kỹ năng và thái độ trong thang đo Bloom, các khái niệm về CĐR chương trình đào tạo, khái niệm CĐR học phần, cấu trúc CĐR, đặc điểm CĐR… Nội dung buổi Seminar được đánh giá có tính thiết thực và hữu ích nhằm giúp cho các giảng viên trong và ngoài tổ có thể trao đổi, chia sẻ các kinh nghiệm của mình vàp quá trình xây dựng chuẩn đầu ra học phần một cách hợp lý, khoa học và có tính thực thi.

          Kết thúc buổi học thuật, ThS. Bùi Đình Thắng, Trưởng khoa Cơ sở - Chủ trì buổi Seminar tổng kết, đánh giá chất lượng của nội dung buổi Seminar. Đại diện lãnh đạo khoa đã ghi nhận sự chuẩn bị chu đáo của tác giả, tính khoa học và sự cần thiết của buổi Seminar, đồng thời đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc của tổ bộ môn.

Tin bài và ảnh: Tổ Ngoại ngữ


Bài viết khác