Seminar cấp Bộ môn “Đánh giá hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp - Chi nhánh Nghệ An”

Căn cứ kế hoạch năm học 2019 - 2020 về hoạt động Khoa học và Công nghệ trên cơ sở thực hiện chức năng và nhiệm vụ của giảng viên, Bộ môn Ngân hàng – Bảo hiểm, Khoa Tài chính – Ngân hàng thực hiện chương trình sinh hoạt học thuật cấp Bộ môn dưới dạng Seminar, với chủ đề “Đánh giá hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp - Chi nhánh Nghệ An”.

Buổi Seminar hân hạnh có sự tham dự của TS. Đỗ Ngọc Đài – Phó trưởng phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế, cùng sự có mặt của toàn bộ giảng viên khoa Tài chính – Ngân hàng.

Buổi Seminar được trình bày bởi Ths. Thái Đình Hoàng giảng viên Tổ bộ môn Ngân hàng – Bảo hiểm, Khoa Tài chính - Ngân hàng.

Seminar đã đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp - Chi nhánh Nghệ An (ABIC Nghệ An) trong giai đoạn 2017 – 2019, từ đó đặt ra những vấn đề cần giải quyết về hoạt động kinh doanh của Công ty. Bên cạnh đó Seminar đã giới thiệu cho người tham gia đặc biệt là các thành viên trong Tổ bộ môn Ngân hàng – Bảo hiểm về mô hình kinh doanh, thực trạng hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp trên địa bàn hoạt động trong lĩnh vực Ngân hàng – Bảo hiểm. Từ đó người tham gia có thể có thêm những liên hệ thực tế, phục vụ cho công tác giảng dạy.

Ths. Thái Đình Hoàng trình bày các nội dung tại Seminar

Khách mời và các giảng viên tham dự lắng nghe bài trình bày

Cũng tại buổi học thuật, sau phần trình bày của tác giả, khách mời và các giảng viên tham dự đã đặt ra nhiều câu hỏi cho tác giả, đồng thời góp ý, thảo luận để làm rõ hơn các nội dung và các tình huống liên quan.

Buổi Seminar được hội đồng đánh giá có tính chuyên môn cao và thành công tốt đẹp.

Tin bài: Đình Hoàng


Bài viết khác