Chi bộ Tài chính - Ngân hàng đăng kí Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

CHI BỘ KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG ĐĂNG KÝ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NĂM 2021 THEO CHỈ THỊ 05-CT/TW

- Căn cứ vào chương trình hành động của Đảng bộ trường ĐH Kinh tế Nghệ An nhiệm kỳ 2021- 2025;

- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 của Chi bộ;

- Căn cứ vào Kế hoạch hoạt động năm học 2020-2021 của Khoa Tài chính – Ngân hàng;

- Căn cứ vào Kế hoạch số 128-KH/ĐUĐHKTNA ngày 30 tháng 03 năm 2021 của Đảng uỷ Trường ĐH Kinh tế Nghệ An về Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tuởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Chi bộ, Khoa chuyên môn Tài chính - Ngân hàng. Sau khi học tập, quán triệt, thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021, Chi bộ Khoa Tài chính - Ngân hàng đăng ký các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 theo bản Đăng kí của Chi bộ và đã nộp lên Đảng ủy làm căn cứ theo dõi và kiểm tra. Các nội dung đăng kí đã được toàn thể Chi ủy và các Đảng viên trong Chi bộ thống nhất cao trong cuộc họp định kỳ tháng 04/2021 của Chi bộ, và được thể hiện cụ thể dưới bản đăng kí sau.

Tin và bài: Phạm Thị Mai Hương


TT Tên file Kích thước file(MB) Thao tác
1 file đính kèm 148.3916 Xem nội dung file

Bài viết khác