Điều tra “Dư luận xã hội về tâm trạng, tư tưởng của nhân dân trong việc sử dụng vắc-xin phòng Covid-19 ở Việt Nam”

Nhằm thực hiện Kế hoạch điều tra dư luận xã hội năm 2021, Ban Tuyên giáo Trung ương tiến hành triển khai cuộc điều tra nhanh theo chủ đề: “Dư luận xã hội về tâm trạng, tư tưởng của nhân dân trong việc sử dụng vắc-xin phòng Covid-19 ở Việt Nam”. Theo đó, đối tượng được điều tra bao gồm tất cả các tầng lớp nhân dân (ưu tiên thu thập ý kiến của các đối tượng như nông dân, công nhân, hưu trí, người làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ, nhân viên văn phòng). Thời gian tổ chức điều tra tính từ ngày 03/08/2021 đến ngày 05/8/2021. Hình thức điều tra được thực hiện theo hình thức trực tuyến. Địa bàn điều tra được tiến hành ở tất cả 63 tỉnh/thành phố trong cả nước. 

Ban Tuyên giáo Trung ương đã đề nghị các lãnh đạo ở các tỉnh, thành cùng phối hợp và tổ chức điều tra bằng hình thức trực tuyến tại địa phương, cơ quan, đơn vị theo đường dẫn của Viện Dư luận xã hội:

https://dlxh.btgtw.vn/Home/Index?surveyId=114

Theo chỉ đạo trên của Ban Tuyên giáo TW, của Tỉnh uỷ và Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Trường ĐH Kinh tế Nghệ An, triển khai về các Chi bộ, Khoa, phòng trực thuộc Nhà trường, theo đó đồng chí Bí thư Chi bộ Khoa Tài chính - Ngân hàng đã thông báo và triển khai thực hiện cuộc khảo sát này đến tất cả các Đảng viên trong Chi bộ, đến các Giảng viên và sinh viên thuộc Khoa TCNH cùng tham gia chương trình khảo sát theo đường link được cung cấp dưới đây:

https://dlxh.btgtw.vn/Home/Index?surveyId=114

Tin bài: 

Bí thư Chi bộ 

Phạm Thị Mai Hương


Bài viết khác