Sở Tài chính tỉnh Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2022

Thực hiện Công văn số 19743/UBND-TH ngày 25/3/2022 của UBND tỉnh Nghệ An về cơ cấu, chức danh, vị trí, số người được tuyển dụng, hợp đồng vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị.

Sở Tài chính thông báo về việc xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Hỗ trợ tư vấn các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở như sau:

I.   VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TUYỂN, CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

Tuyển dụng 03 viên chức năm 2022 về công tác tại Trung tâm Hỗ trợ Tư vấn tài chính, thuộc Sở Tài chính Nghệ An, gồm:

Bộ phận hành chính tổng hợp: 01 người Yêu cầu: Tốt nghiệp Đại học ngành Kế toán.

Bộ phận Đào tạo bồi dưỡng: 01 người Yêu cầu: Tốt nghiệp Đại học ngành Kế toán.

Bộ phận thẩm định giá: 01 người

Yêu cầu: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính

II.   ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

1. Điều kiện dự tuyển, tiêu chuẩn dự tuyển

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập được đăng ký dự tuyển viên chức:

Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

Từ đủ 18 tuổi trở lên;

Có Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định;

Có lý lịch rõ ràng;

Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

Có văn bằng chuyên môn, đúng ngành hoặc chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;

Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Khoản 2 Điều 23 Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT- BTTTT ngày 21/6/2016 của liên bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin;

Có chứng chỉ ngoại ngữ phù hợp với vị trí dự tuyển (bậc 3 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt

Các thí sinh có chứng chỉ, chứng nhận ngoại ngữ, tin học chưa có cơ sở quy đổi tương đương và chứng chỉ, chứng nhận ngoại ngữ A, B, C chưa theo mẫu phôicủa Bộ Giáo dục và Đào tạo được thực hiện theo Thông tư 20/2019/TT-BGDĐT ngày 26/11/2019 và Công văn số 6089/BGDĐT-GDTX ngày 27/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoạingữ, tin học (điều 7 NĐ115).

 

2.  Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3.  Ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển viên chức

Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

4.  Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Thí sinh dự thi tuyển viên chức nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu chính Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu 01 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020) tại địa điểm tiếp nhận phiếu dự tuyển và kèm theo 05 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận.

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển. Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan có thẩ m quyền tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của cơ quan và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

Lưu ý: Đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì thí sinh phải kê khai “chuẩn đầu ra” vào Mục III Thông tin về quá trình đào tạo tại Phiếu đăng ký dự tuyển.

III.   HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG, THỜI GIAN, PHÍ DỰ TUYỂN VÀ ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ

Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

Theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020, tuyển dụng viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

Vòng 1:

Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Hồ sơ đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2 quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định 115/2020/NĐ-CP.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

Hình thức thi: Phỏng vấn.

Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Thời gian thi: 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị);

Thang điểm (thi phỏng vấn): 100 điểm.

Nguồn: https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/so-tai-chinh-tinh-nghe-an-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2022/


Bài viết khác