Khoa Tài chính – Ngân hàng tham dự Hội nghị Khoa học “Tài chính toàn diện – Cơ hội và thách thức cho Fintech”

Sáng ngày 01/9/2021, toàn thể giảng viên khoa Tài chính – Ngân hàng – Đại học Kinh tế Nghệ An đã tham dự Hội nghị Khoa học với chủ đề “Tài chính toàn diện – Cơ hội và thách thức cho Fintech” do Câu lạc bộ Khối đào tạo và Nghiên cứu khoa học ngân hàng, phối hợp với Học viện Ngân hàng và Ban hỗ trợ khởi nghiệp. Hội nghị này nằm trong chuỗi các hoạt động triển khai nhiệm vụ thuộc Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025. Mục tiêu của hội nghị là tạo diễn đàn kết nối giữa các nhà khoa học, các chuyên gia thực tiễn; các nhà quản lý với các nhóm/doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực Fintech, chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến thúc đẩy tài chính toàn diện.

       Trong hội nghị, có 3 diễn giả là chuyên gia của NHNN, NHTM và CEO Fintech trình bày và tập trung thảo luận vào 3 chủ đề: Vai trò của Fintech trong thúc đẩy tài chính toàn diện; Xu hướng ứng dụng Fintech trong hoạt động tài chính toàn diện trên thế giới và kinh nghiệm tại Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam; Ứng dụng công nghệ mới trong thúc đẩy tài chính toàn diện – Cơ hội và thách thức cho Fintech.

       Kết luận hội nghị, Chủ trì Hội nghị đưa ra nhận định, sự phát triển của Fintech thực sự đã có vai trò thúc đẩy tài chính toàn diện, điều này đã được khẳng định trên thực tế, đồng thời, sự hợp tác với các NHTM đã mang lại lợi ích rất lớn cho cả NHTM lẫn Fintech. Mối quan hệ giữa Fintech, ngân hàng số, đồng tiền số… là vấn đề thay đổi cả cục diện, thay đổi cả hệ thống công nghệ ngân hàng, giúp chúng ta bước một bước tiến lớn tới việc hoàn thiện mô hình ngân hàng số, với sự thúc đẩy của nền tảng công nghệ 4.0. Hội nghị kết thúc thành công tốt đẹp và có đã có nhiều chia sẻ, cập nhật các kiến thức mới trong lĩnh vực công nghệ ngân hàng.

                                                                        Tin bài: Bích Hằng


Bài viết khác