Khoa Lý luận Chính trị đi nghiên cứu thực tế về kinh tế tư nhân.

Nhằm gắn lý luận với thực tiễn trong quá trình giảng dạy, ngày 12 tháng 4 năm 2016, tập thể giảng viên khoa Lý luận chính trị đã tổ chức chuyến đi thực tế các doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ tại xã Nghi Lâm - huyện Nghi Lộc.


Bài viết khác