Cấp uỷ Chi bộ Khoa Lý luận Chính tri, Nhiệm kỳ 2020-2022

Cấp uỷ chi bộ khoa Lý luận Chính trị, nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm các đồng chí Trần Thị Bình, Hoàng Nam Hưng và Nguyễn Mạnh Hưng. Đồng chí Trần Thị Bình được Đại hội bầu giữ chức Bí thư Chi bộ; đồng chí Hoàng Nam Hưng - được bầu giữ chức Phó Bí thư Chi bộ.

Nhãn

Họ và tên: TRẦN THỊ BÌNH 

Học hàm – Học vị: Tiến sỹ

Chức vụ: Bí thư chi bộ

Địa chỉ: Khối Trung Định – Ph. Hưng Dũng –  TP Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 0989.39.596

Email: tranbinhcdkt.cea@gmail.com

 

 

 

 

Nhãn

Họ và tên: HOÀNG NAM HƯNG

Học hàm – Học vị: Thạc sỹ

Chức vụ: Phó bí thư Chi bộ

Địa chỉ: Hà Huy Tập – Tp Vinh – Nghệ An

Điện thoại: 0989.555.834

Email: namhungdhktna@gmail.com

 

 

 

Nhãn

Họ và tên: NGUYỄN MẠNH HƯNG

Học hàm - Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Chi uỷ viên

Địa chỉ: Nghi Phú - Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 0985.159.157

Email: manhhungktna@gmail.com


Bài viết khác