Chương trình làm việc năm 2022 của BCH Đảng bộ khóa VII, Nhiệm kỳ 2020-2025

Đảng bộ trường Đại học Kinh tế Nghệ An ban hành chương trình làm việc năm 2022, cụ thể như sau:


Bài viết khác