Nghị quyết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 03, phương hướng nhiệm vụ lãnh đạo của Đảng ủy tháng 04 năm 2022

Đảng ủy trường Đại học Kinh tế Nghệ An ban hành Nghị quyết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 03, phương hướng nhiệm vụ lãnh đạo của Đảng ủy tháng 04 năm 2022. Cụ thể như sau:


Bài viết khác