Nghị quyết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 5, phương hướng nhiệm vụ lãnh đạo của Đảng ủy tháng 6/2022

Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế Nghệ An ban hành Nghị quyết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 5, phương hướng nhiệm vụ lãnh đạo của Đảng ủy tháng 6/2022. Cụ thể như sau:


Bài viết khác