Nghị quyết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 09, phương hướng nhiệm vụ lãnh đạo của Đảng ủy tháng 10 năm 2021

Đảng uỷ trường Đại học Kinh tế Nghệ An ban hành nghị quyết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 09, phương hướng nhiệm vụ lãnh đạo  tháng 10 năm 2021 cụ thể như sau:


Bài viết khác