Nghị quyết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10, phương hướng nhiệm vụ lãnh đạo của Đảng ủy tháng 11 năm 2021

Đảng ủy trường Đại học Kinh tế Nghệ An ban hành Nghị quyết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10, phương hướng nhiệm vụ lãnh đạo của Đảng ủy tháng 11 năm 2021, cụ thể như sau:

 

 


Bài viết khác