Quy chế phối hợp giữa Đảng Ủy, Hội đồng trường và Ban giám hiệu

Quy chế phối hợp giữa Đảng Ủy, Hội đồng trường và Ban giám hiệu trường Đại học Kinh tế Nghệ An cụ thể như sau:

 


Bài viết khác