Ban chủ nhiệm Khoa Lý luận Chính trị

Họ và tên: TRẦN THỊ BÌNH

Học hàm – Học vị: Tiến sỹ

Chức vụ: Trưởng Khoa

Địa chỉ: Khối Trung Định – Ph. Hưng Dũng –  TP Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 0989.39.596

Email: tranbinhcdkt.cea@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Mạnh Hưng

Học hàm - Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Phó trưởng khoa

Địa chỉ: Nghi Phú - Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 0985.159.157

Email: manhhungktna@gmail.com

 


Bài viết khác