Ban chủ nhiệm Khoa Lý luận Chính trị

Họ và tên: NGUYỄN MẠNH HƯNG

Học hàm – Học vị: Thạc sỹ

Chức vụ: Quản lý Khoa

Địa chỉ: Lê Lợi -  TP Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 0985.159.157

Email: manhhhung@naue.edu.vn

 

 

 


Bài viết khác