Kế hoạch tổ chức Hội thảo Khoa học: “Kinh tế tư nhân – Động lực phát triển kinh tế - xã hội tại Nghệ An hiện nay”

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học “Kinh tế tư nhân – Động lực phát triển kinh tế - xã hội tại Nghệ An hiện nay”

 

 


Bài viết khác