Quyết định thành lập hội đồng Khen thưởng, kỷ luật sinh viên các khoa năm học 2021-2022

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An công bố Quyết định thành lập hội đồng Khen thưởng, kỷ luật sinh viên các khoa năm học 2021-2022, cụ thể như sau:

 


Bài viết khác