Kế hoạch hội thảo khoa học cấp trường:" Nâng cao chất lượng giảng dạy trực tuyến tại trường Đại học Kinh tế Nghệ An”

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An ban hành Kế hoạch hội thảo khoa học cấp trường:" Nâng cao chất lượng giảng dạy trực tuyến tại trường Đại học Kinh tế Nghệ An”, cụ thể như sau:

 


Bài viết khác