Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy năm học 2021-2022

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An ban hành kế hoạch lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy năm học 2021-2022 cụ thể như sau

 


Bài viết khác