Quyết định thành lập hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên các khoa đào tạo năm học 2021-2022

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An công bố Quyết định thành lập hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên các khoa đào tạo năm học 2021-2022, cụ thể như sau:

 


Bài viết khác